YK hyödyntää aselepoa elintarvikkeiden jakeluun Gazassa

Kuva:UNRWA

Kuva:UNRWA

17.7.2014 – YK:n ruokaohjelma WFP ja UNRWA ovat hyödyntäneet viiden tunnin humanitaarista aselepoa tarjotakseen ruoka-apua ja siirtääkseen elintarvikkeita tuhansille ihmisille, jotka kärsivät väkivaltaisuuksista Gazan alueella.

WFP jakaa hätä-apua tarjoavia lounaskuponkeja niillä alueilla, joilla kaupat toimivat ruoka-avun tukikohtina samaan aikaan, kun pankit Gazassa ovat kiinni ja monien kotitalouksien tulot ovat vaarassa. WFP kuljetti Gazaan elintarvikkeita, mukaan lukien vehnäjauhoja, leipää ja tonnikalasäilykkeitä, jotka ovat valmiita jaettavaksi 85,000 ihmiselle seuraavien päivien aikana, jos turvallisuustilanne sen sallii.

”Ruoantarve Gazassa on hyvin kiireellinen. Nyt näemme, kuinka tehokkaasti WFP:n ruoka-apuohjelmat toimivat kyetessään reagoimaan nopeasti ja mitoittamaan ruoka-apua joustavasti tilanteen mukaan”, WFP:n maajohtaja Pablo Recalde sanoo.

Kuva: WFP/Eman MohammedRecalde osallistui tehtävään, jossa eri virastot ja organisaatiot hyödynsivät viiden tunnin tulitaukoa arvioimalla Gazan hätäavun tarvetta.

Viimeisimmän konfliktin puhjettua WFP on jakanut elintarvikkeita sairaaloille ja perheille, jotka huolehtivat siirtymään joutuneista sukulaisistaan. WFP on antanut ruoka-annoksia ja lounaskuponkeja yli 20,000 siirtymään joutuneelle ihmisille. Tämän lisäksi WFP ja on varastoinut ruokaa hätäavun jakamista varten siltä varalta, jos lisää perheitä joutuu siirtymään kodeistaan.

WFP tarjoaa ruoka-apua yli 600,000 kaikkein heikoimmassa asemassa olevalle ihmiselle Palestiinassa; 285, 000 ihmiselle Gazassa ja 318, 800 Länsirannalla. Yhdessä WFP ja UNRWA toimittavat ruoka-apua noin 67 prosentille koko Gazan alueen västöstä.

Jotta WFP, jonka toimintaa rahoitetaan vapaaehtoisilla maksuilla, kykenee jatkamaan ruoka-apua ohjelmiaan Palestiinassa, se tarvitsee 20 miljoonaa yhdysvaltain dollaria vuoden loppuun mennessä. Gazan kasvaviin avuntarpeisiin vastaaminen edellyttää valtavasti lisäresursseja.