YK-liiton uusi teemasivusto: sovittelu on avain maailmanrauhaan

 

Vuonna 2009 vietetään kansainvälistä sovittelun teemavuotta (International Year of Reconciliation), jonka tarkoituksena on kannustaa kansainvälisen yhteisön eri toimijoita pyrkimään entistä määrätietoisemmin kiistojen ja konfliktien rauhanomaiseen ratkaisuun kestävän rauhan aikaansaamiseksi.

Rauhan ja turvallisuuden edistäminen maailmassa on ollut YK:n keskeisin tavoite sen perustamisesta lähtien. Sovittelun teemavuoden asettaneessa YK:n yleiskokouksen päätöslauselmassa A/RES/61/17 viitataan moniin sovittelun ja sovinnon säilymisen kannalta keskeisiin tekijöihin, mukaan lukien suvaitsevaisuus ja toisten kunnioitus, oikeudenmukaisuus ja yhteistyö. YK pyrkii omalta osaltaan edistämään näiden arvojen yleismaailmallista toteutumista.

Suomen YK-liitto on julkaissut teemasivuston kansainvälisestä sovittelusta. Sivustolle on kerätty tietoa YK:sta rauhantoimijana sekä valikoiduista rauhaan, konflikteihin ja sovitteluun liittyvistä teemoista. Teema-osiossa käsitellään kolmea kansainvälisen sovittelun kannalta merkittävää ja ajankohtaista aihealuetta: lapsisotilaiden jälleensopeuttaminen yhteiskuntaan konfliktin päättymisen jälkeen, naisten rooli rauhantyössä sekä uskontojen ja kulttuurien välinen vuoropuhelu.

Teema-sivuston lähemmän tarkastelun kohteena on YK:n rauhanrakennuskomissio, joka perustettiin vuonna 2005 konflikteista toipuvien maiden vakauden ja kehityksen tukemiseksi. Lisäksi henkilökuvia-osiossa esitellään kolme kansainvälisesti tunnettua henkilöä, jotka ovat omalla työllään merkittävästi edistäneet sovittelun henkeä ja rauhan kulttuuria eri puolilla maailmaa. Tarkastelun kohteeksi on valittu rauhannobelisti Martti Ahtisaari, YK:n entinen pääsihteeri Kofi Annan ja Jody Williams, joka on toiminut kansainvälisen miinankieltokampanjan keulahahmona.

YK-liiton teema-sivusto kansainvälisestä sovittelusta