YK: päätös oikeudesta veteen ja viemäröintiin laillisesti sitova

Historiallisessa ihmisoikeusneuvoston kokouksessa YK vahvisti yksimielisesti näkemyksen, jonka mukaan oikeus veteen ja viemäröintiin kuuluu ihmisarvoiseen elämään, joka puolestaan sisältyy lukuisiin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin

YK:n ihmisoikeusasiantuntijat ovat pitkään tunnustaneet asian, mutta nyt myös ihmisoikeusneuvosto on ottanut asiaan kantaa.

YK:n puhtaaseen juomaveteen ja sanitaatioon liittyvien ihmisoikeussitoumusten asiantuntija Catarina de Albuquerquen mukaan “tämä tarkoittaa sitä, että  YK:lle oikeus veteen ja viemäröintiin sisältyy jo olemassa oleviin ihmisoikeussopimuksiin ja on siten laillisesti sitova”. Hän lisää, että ”tällä päätöksellä on potentiaalia pelastaa miljardien sellaisten ihmisten henki, joilla ei vielä ole puhdasta vettä tai viemäröintiä ulottuvillaan”.

28. heinäkuuta 2010 yleiskokous otti ensimmäisen kriittisen askeleen tunnustamalla tämän perusoikeuden. Tuolloinen päätös ei kuitenkaan täsmentänyt sitä, että oikeus sisältää laillisesti sitovia velvoitteita. Saksan ja Espanjan hallitusten esityksestä ihmisoikeusneuvosto – YK:n ylin ihmisoikeusasioita käsittelevä elin – on nyt selventänyt tilannetta ja osoittanut päätöksen laillisen perustan ja siitä seuraavan laillisen sitovuuden.

”Toivotan tämän ihmisoikeusneuvoston päätöksen avosylin tervetulleeksi! Tämä lähettää viestin siitä, etteivät vesi ja viemäröinti ole enää pelkkää hyväntekeväisyyttä”, Albuquerque toteaa. ”Oikeus veteen ja viemäröintiin on ihmisoikeus, joka kuuluu yhtäläisesti kaikille ihmisille, mikä tekee siitä tuomioistuimia sitovan ja toimeenpanokelpoisen. Tästä päivästä alkaen meillä on entistä suurempi vastuu suunnata voimamme tämän perusoikeuden täytäntöönpanoon ja toteutumiseen.”