YK reformi: ehdotettu humanitaarinen hätäapurahasto

Humanitaarisen rahoituksen reformi

Pääsihteerin uudistuspaketissa tärkeää osaa näyttelee pääsy ennustettavissa olevan rahoituksen piiriin. Raportissaan ‘In larger freedom’ pääsihteeri peräänkuulutti parempaa humanitaarista rahoitusta ja esitti perustettavaksi yleistä hätäapurahastoa. Sekä YK:n talous- ja sosiaalineuvoston tämänvuotinen humanitaarinen päätöslauselma että huippukokouksen päätöslausema tukivat tätä aloitetta. Molemmissa dokumenteissa ehdotettiin myös avustuksen hakemismahdollisuuden lisäämistä YK:n jo olemassa olevaan keskitettyyn hätäapurahastoon (Central Emergency Response Fund, CERF). YK:n tulisi myös vahvistaa valmiutta reagoida kriiseihin ja parantaa humanitaarisen toiminnan koordinointia kenttätasolla. 

Yleiskokous hyväksyi rahaston 15. joulukuuta 2005, ja niin yleiskokouksen puheenjohtaja kuin pääsihteerikin ottivat reformin ensimmäisen konkreettisen saavutuksen tervetulleena vastaan. Rahoittajat lupasivat huippukokouksessa 15. syyskuuta alustavasti avustuksia 175 miljoonan dollarin edestä . Nyt kun rahasto on virallisesti perustettu, joukkoon liittyy todennäköisesti uusia rahoittajia. Rahasto on toiminnassa 2006 vuoden alusta lähtien. 

Perustelut parannetulle keskitetylle hätäapurahastolle (Central Emergency Response Fund)        

Paranneltu rahasto (CERF) auttaa pelastamaan henkiä . Sen avulla hätäalueet voivat saada nopean alkurahoituksen kriisin alkuaikana. Tällä hetkellä viive alustavista rahoituslupauksista varsinaiseen rahoitukseen voi olla huomattavan pitkä, mikä hidastuttaa humanitaaristen järjestöjen reagointiaikaa. 

Parannellun rahaston (CERF) avainelementit

Rahasto pyrkii 500 miljoonan dollarin kokonaismäärään , joka koostuu avustuksista (450 miljoonaa) ja lainoista (50 miljoonaa). Varat on tarkoitettu YK:n elimien käytettäväksi 1. äkillisiin kriiseihin reagoimiseen tai olemassaolevan kriisin äkilliseen pahentumiseen sekä 2. laiminlyötyjen kriisien huomioimiseen. Varat saadaan käyttöön 3-4 päivässä .
YK:n hätäapukoordinaattori hoitaa varoja yhteistyössä humanitaaristen järjestöjen ja humanitaaristen koordinaattoreiden kanssa. Vuotuinen avustajien konferenssi varmistaa sen, että rahastoa täydennetään. 

Avoimuus ja vastuuvelvollisuus

YK:n sisäiset ja ulkoiset tilintarkastajat tarkastavat vuosittain parannellun rahaston tilit. Lisäksi YK:n elimet, jotka saavat avustusta, suorittavat oman tilintarkistuksensa.
Rahaston www-sivusto tarjoaa reaaliaikaista ja kaikille julkista tietoa siitä kuinka varat käytetään. Tämä sisältää myös rahoituksen ja syntyneiden kulujen valvonnan.