YK: Suomella suurin osuus informaatioteknologiaan perustuvassa taloudessa

matkapuhelin

matkapuhelin16. helmikuuta 2012 Suomella on maailman suurin osuus informaatio- ja viestintäteknologiaan liittyvässä kotimaisessa taloudellisessa toiminnassa. YK:n eilen julkaistun raportin mukaan melkein kymmenesosa Suomen ei-maataloudellisista työntekijöistä työllistyy tieto- ja viestintäteknologian sektorille.

YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin (UNCTAD) Genevessä julkaisema raportti kertoo myös, että tieto- ja viestintäteknologian (ICT) sektori on edelleen lapsenkengissä monissa kehittyvissä talouksissa.

UNCTADin tietokannat sisältävät tällä hetkellä tiedot 57 taloudesta. Virasto totesi tiedotteessaan, että kattavamman tiedon puute voidaan nähdä vielä yhtenä esimerkkinä digitaalisesta kuilusta.

Yksikään maailman vähiten kehittyneimmistä maista (LDC-maat) ei raportoi tilastoja ICT-sektorinsa koosta, UNCTAD korostaa.

Viimeisimmän käsillä olevan tiedon perusteella ICT-sektorin osuus kaikista yrityssektoreista vaihtelee vajaasta kahdesta prosentista Azerbaidžanissa, Kroatiassa ja Kazakstanissa kahdeksaan prosenttiin Suomessa, Israelissa ja Ruotsissa.

UNCTADin mukaan tieto- ja viestintäteknologian sektori on merkittävässä roolissa monissa kehitysmaissa. Esimerkiksi Intiassa ICT-sektorin panos bruttokansantuotteessa nousi 3,4 prosentista vuosina 2000–01 5,9 prosenttiin vuosina 2007–08.

Tieto- ja viestintäteknologian alan työt ovat osoittautuneet olevan kannattavampia kuin muilla sektoreilla, UNCTAD toteaa.

Sektorin panos kotimaisiin talouksiin on tyypillisesti korkeampi lisäarvon kuin työpaikkojen kannalta. Ala kuitenkin työllistää suhteellisen nuoria ihmisiä, joilla on keskitasoa parempi koulutus, mikä mahdollistaa heille urakehityksen, varmuuden töistä sekä kouluttautumismahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Kuva:UN Photo/Mark Garten