UN Habitat vaatii esteettömämpiä ja liikkuvampia kaupunkeja

World Habitat Day 2013

World Habitat Day 2013

7.10.2013 – YK:n asuinyhdyskuntaohjelma UN-Habitat:in pääjohtaja Joan Closin mukaan tulevaisuuden kaupunkien tulee olla esteettömämpiä ja niiden tulee huomioida liikkuvuuteen liittyvät kysymykset entistä paremmin.

Maailman asuinyhdyskuntien päivää vietetään vuosittain lokakuun ensimmäisenä maanantaina. Päivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota maailman kaupunkien tilaan ja kaupungistumiseen liittyviin ongelmiin. Tämän vuoden teemana on liikkuvuus kaupungeissa.

”Liikkuvuus ja liikenne ovat tärkeä osa kaupunkisuunnittelua. Toimiva liikenne ei vaikuta pelkästään kaupungin elinolosuhteisiin vähentämällä ruuhkia ja saasteita. Liikkuvuus ja toimiva liikenne edistävät ihmisten ja tavaroiden liikkuvuutta ja lisäävät kaupungin taloudellista potentiaalia. Liikkuminen on avainasemassa kun tarkastellaan ihmisten mahdollisuuksia kouluttautua, käyttää terveydenhuoltopalveluja, tehdä ostoksia ja tavata muita ihmisiä”, Clos sanoi.

YK:n mukaan kaupunkisuunnittelussa tulisi pyrkiä entistä tiiviimpiin yhdyskuntiin. Laajalle levittäytyneissä kaupungeissa ihmisten on vaikea saada palveluita ja löytää töitä. Joan Closin mukaan hyvin suunnitellut tiiviit kaupungit ovat myös siistimpiä ja kuormittavat ympäristöä vähemmän asukasta kohti laskettuna.

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonin mukaan liikenteeseen ja liikkumiseen panostaminen saattaa muuttaa vaikeuksien kanssa painivan kaupungin kukoistavaksi. ”Liikkuvuudessa ei ole kysymys pidempien tai leveämpien teiden rakentamisesta. Siinä on kyse sellaisten liikennejärjestelmien kehittämisestä, jotka palvelevat mahdollisimman monia ihmisiä tehokkaasti ja tasapuolisesti”, pääsihteeri totesi.