YK vetoaa EU:n johtoportaaseen kansainvälisenä kestävän energian vuonna

Aurinkopaneeleja

AurinkopaneelejaYK:n kansainvälinen kestävän energian vuosi käynnistettiin virallisesti Euroopassa Euroopan parlamentin konferenssissa Brysselissä 8. helmikuuta.

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon on asettanut kolme toisiinsa linkittyvää tavoitetta, jotka pitäisi saavuttaa vuoteen 2030 mennessä:

•    Yleismaailmallinen modernien energiapalvelujen saannin takaaminen
•    Energiatehokkuusasteen kehityksen tuplaaminen maailmanlaajuisesti
•    Uusiutuvan energian osuuden kaksinkertaistaminen kaikista maailman energianlähteistä

Korkean asteen Sustainable Energy for All -ryhmän toinen puheenjohtaja Kandeh Yumkella ilmoitti Brysselissä toimintakehyksen (”Framework for Action”) hyväksymisestä, millä mobilisoidaan ja helpotetaan hallitusten, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan sitoutumista pääsihteerin Sustainable Energy for All -aloitteeseen.

”Framework for Action” ehdottaa useita toiminnan alueita kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, kuten esimerkiksi yritykset energiansaannin parantamiseksi, tehokkuusstandardien ja -menettelytapojen tukeminen sekä uusiutuviin energianlähteisiin sijoittamisen vahvistaminen.

”Tämä toimintakehys mahdollistaa hallitusten, yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan ryhmien sitouttamisen toimintaan, mikä ajaa kehitystä kokoushuoneista kaikkein pienimpään kylään asti ja mahdollistaa sen, että maailma pystyy tarjoamaan kestävää energiaa kaikille vuoteen 2030 mennessä”, totesi Yumkella.

Yumkella vetosi Euroopan unioniin, jotta se tukisi pääsihteerin aloitetta ja kehui EU:n johtajuutta siinä, kuinka energian saanti on keskeinen asia sen kehitysponnisteluissa samaan aikaan, kun energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian kotikäytön vauhdittamista kehitetään 20-20-20-tavoitteiden pohjalta.

Lisätietoja: http://www.sustainableenergyforall.org/about