YK:n aids-katsaus vuodelle 2010

3. helmikuuta 2010

 

UNAIDS

YK:n aids-tukityön ohjelma UNAIDS on julkaissut katsauksen vuoden 2010 keskeisiin maailmanlaajuisiin ja paikallisiin tilastoihin. ”Outlook 2010” sisältää tulkintoja aids-epidemian levinneisyydestä ja esiintymisen vaihteluista maailman eri kolkissa. Tarkkaa tietoa epidemian maailmanlaajuisesta tilanteesta on puolestaan julkaisussa ”AIDS Epidemic Update”.

Useat maat laativat aidsia ja hiviä koskevia terveyspoliittisia ohjelmia. Aids koskettaa eri yhteiskuntaryhmiä, ikäluokkia, maita ja mantereita eri tavoin, mutta työ sen leviämisen ehkäisemiseksi sekä tartunnan saaneiden hoitamiseksi on yhtä tärkeää joka puolella.

Aidsin vastainen työ on yksi virallisista vuosituhattavoitteista, ja työ on erityisen tärkeää pahimmilla epidemia-alueilla, kuten Afrikassa. Leviämistä on pystytty rajoittamaan, mutta sairaus vaatii edelleen kansallisia ja kansainvälisiä ohjelmia. Aids ja hiv vaikuttavat myös yhteiskuntaan ja sen kehittymiseen, välittömästi tai välillisesti. 

UNAIDS uskoo äidistä lapseen siirtyvien tartuntojen katoavan vuoteen 2015 mennessä. Monen kehittyvän maan lääkitys- ja hoito-ohjelmat ovat edistyneet huimasti, ja useiden valtioiden toimesta on säädetty mm. lakeja sairastuneiden syrjinnän kitkemiseksi.

Hivin arvioidaan leviävän 2,7 miljoonan uuden tartunnan vuosivauhtia.

UNAIDS työskenteelee viidellä eri sektorilla maailmanlaajuisen aids-tukityön parissa. UNAIDS:

  • Kannustaa johtajia ja virkamiehiä töihin epidemian leviämisen estämiseksi
  • Tuottaa strategista tietoa ja toimintatapoja tautiin reagoimiseksi
  • Seuraa, tilastoi ja arvioi epidemiaa ja arkistoi aidsiin liittyvää aineistoa
  • Kannustaa kansalaistoimintaan ja etsii kumppaneita
  • Kutsuu taloudellisia, inhimillisiä ja teknisiä tahoja tukemaan aidsin vastaista työtä 
 
Lähde: UN Pulse