YK:n alueellinen tiedotuskeskus Brysselissä hakee kahta suomenkielistä harjoittelijaa

UNRIC

UNRIC

19. maaliskuuta 2012


YK:n alueellinen tiedotuskeskus UNRIC etsii kahta harjoittelijaa kahdelle 4-6 kuukauden harjoittelujaksolle alkaen 1.5. Soveltuvia aloja ovat viestintä, tiedotusoppi, kansainväliset suhteet, kauppatiede, valtio-oppi sekä kääntäminen ja tulkkaus. Harjoittelijalta edellytetään erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa, muiden länsieurooppalaisten kielien ja/tai pohjoismaisten kielten osaaminen katsotaan eduksi.

Harjoittelija osallistuu täysipainoisesti tiedotuskeskuksen työhön. Hänen työtehtäviinsä kuuluvat suomenkielisen YK-materiaalin tuottaminen ja kääntäminen, suomalaisten tiedotusvälineiden päivittäinen seuranta, raportointi kansainvälisen politiikan keskeisistä tapahtumista, yhteydenpito eri yhteistyötahoihin sekä itsenäiset projektit.

UNRICilla ei ole mahdollisuutta maksaa palkkaa harjoittelusta. Harjoittelijan on huolehdittava itse myös asumis-, matka- ja elinkustannuksistaan. Harjoittelua varten on mahdollista hakea itsenäisesti esimerkiksi Erasmus-apurahaa omasta korkeakoulusta.

Harjoittelupaikkahakemukset englanniksi lähetetään (mielellään sähköisenä) viimeistään 5.4.2012 osoitteeseen:

Petra Hongell
United Nations Regional Information Center, Nordic desk
Rue de la Loi 155,
1040 Brussels,
Belgium
tai sähköpostitse osoitteeseen: [email protected]

Lisätietoja: Petra Hongell +3227888465 tai [email protected] tai Sarianna Hirvonen [email protected]