YK:n alueellinen tiedotuskeskus Brysselissä hakee kahta suomenkielistä harjoittelijaa

YK:n alueellinen tiedotuskeskus UNRIC etsii kahta harjoittelijaa kuuden kuukauden jaksoille alkaen 1.5.2011 sekä 1.11.2011.

Soveltuvia koulutusaloja hakijalle ovat viestintä, tiedotusoppi, kansainväliset suhteet, kauppatiede, valtio-oppi sekä kääntäminen ja tulkkaus. Harjoittelijalta edellytetään erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa ja sujuvaa kirjoituskykyä. Muiden länsieurooppalaisten kielien ja/tai pohjoismaisten kielten osaaminen katsotaan eduksi.

Harjoittelija osallistuu täysipainoisesti tiedotuskeskuksen työhön. Hänen työtehtäviinsä kuuluvat suomenkielisen YK-materiaalin tuottaminen ja kääntäminen, suomalaisten tiedotusvälineiden päivittäinen seuranta, raportointi kansainvälisen politiikan keskeisistä tapahtumista, yhteydenpito eri yhteistyötahoihin sekä itsenäinen projektityö.

UNRIC:lla ei ole mahdollisuutta maksaa palkkaa harjoittelusta. Harjoittelijan on huolehdittava itse myös asumis-, matka- ja elinkustannuksistaan. Harjoittelua varten on mahdollista hakea itsenäisesti CIMO:n apurahaa (harjoittelu kansainvälisissä organisaatioissa) tai Erasmus-työharjoitteluun kuuluvaa apurahaa.

Muistathan mainita mille ajanjaksolle haet harjoittelupaikkaa.

Englannin- tai suomenkielinen harjoittelupaikkahakemus ja ansioluettelo tulee lähettää viimeistään 16.1.2011 osoitteeseen:

Åsa Dahlvik

United Nations Regional Information Center, Nordic desk

Rue de la Loi 155,

1040 Brussels,

Belgium

tai sähköpostitse osoitteeseen: [email protected]

Lisätietoja: Åsa Dahlvik +32 2 788 8465 tai [email protected] tai

Nora Forsbacka, [email protected]