YK:n asiantuntijat: EU:n pankkireformissa kunnioitettava ihmisoikeuksia

rahaa

rahaa

9.10.2012 Ryhmä Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusasiantuntijoita on huomauttanut Euroopan unionin eri valtioille, että taloudellisia reformeja suunnitellessa tulisi ottaa huomioon hallitusten ihmisoikeusvelvoitteet. Asiantuntijoiden lausunto perustuu vastajulkaistuun koko Euroopan laajuiseen tutkimukseen EU:n pankkisektorin rakenteesta.

“Valtioilla on velvollisuus tehdä omien resurssiensa mukaan kaikki voitavansa taatakseen ihmisoikeuksien kunnioitus, suojaaminen ja täyttäminen” sanoi YK:n äärimmäisen köyhyyden ja ihmisoikeuksien erikoisraportoija Magdalena Sepúlveda. ”On siis varmistettava, että tarvittavat varat kootaan ja käytetään ihmisoikeuksien takaamiseksi köyhyydessä eläville henkilöille.”

 “Tämän vuoksi valtioiden on suojeltava budjettejaan siten, ettei niiden käyttöä ohjata tuleviin taloudellisiin pelastusoperaatioihin. Valtioiden on luotava pysyvät puitteet, joilla varmistetaan, ettei varoja suunnata finanssialan yritysten pelastamiseen” Sepúlveda painotti.

Tutkimus vastaa “Liikasen raporttiin”, jossa suositeltiin vakinaisia toimintamalleja, joiden tarkoitus on suojella veronmaksajia tulevilta pelastusoperaatioilta ja välttää finanssijärjestelmän shokkeja.

Vuosien 2008 ja 2011 välillä Euroopan valtiot käyttivät 4500 miljardia euroa (37% EU:n taloudellisesta tuotosta) finanssialan instituutioiden pelastamiseen. ”Tällainen määrä ylimääräistä ja odottamatonta kulutusta on ajanut hallituksia velkakriisiin ja monissa tapauksissa aiheuttanut kärsimystä kansalaisille, erityisesti köyhyydessä eläville. Säästöpolitiikka on usein sen vastaista, että valtiot toteuttaisivat lailliset velvollisuutensa taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen oikeuksien suhteen” Sepúlveda sanoi.

Demokraattisen ja tasa-arvoisen järjestyksen edistämisen asiantuntija Alfred de Zayas esitti huolensa siitä, että ”EU-mailla on taipumus epäonnistua käsittelemään ongelmien perimmäisiä syitä ja pelkästään painottaa säästötoimia, jotka vaarantavat sekä tämän päivän että tulevien sukupolvien hyvinvoinnin.”

”On olemassa täysin mahdollisia vaihtoehtoisia ratkaisuja talouskriisiin, kuten esimerkiksi niin sanottujen puolustusbudjettien ja sotilaallisten kulujen vähentäminen” de Zayas korosti.

Lisätietoja: OHCHR