YK:n asiantuntijat: Jos emme huolehdi ympäristöstämme, emme huolehdi myöskään ihmisoikeuksista

Joenpenkkaan hylättyjä autoja Pohjois-Carolinassa Kuva: UN Photo / Philip Teuscher

Joenpenkkaan hylättyjä autoja Pohjois-Carolinassa Kuva: UN Photo / Philip Teuscher

19.4.2013 – ”Emme edelleenkään suojele luontoa niin kuin meidän pitäisi, ja sillä on seurauksensa ihmisoikeuksien toteutumiseen, vaikka joissakin asioissa olemme edenneet merkittävästi”, varoitti ryhmä YK:n itsenäisiä asiantuntijoita ennen Maan päivää, jota vietetään maanantaina 22. huhtikuuta.

”Ensimmäistä Maan päivää vuonna 1970 seuranneina vuosikymmeninä kansainvälinen yhteisö on ottanut tehtäväkseen ympäristöstä huolehtimisen”, sanoivat asiantuntijat. ”Yhdessä on puututtu muun muassa otsonikatoon, harvinaisten lajien sukupuuton estämiseen, merien saastumiseen ja useisiin muihin ympäristöuhkiin.”

Edistyksestä huolimatta useita vakavia ongelmia on yhä läsnä. ”Kaikilla on oikeus terveyteen ja se pitää sisällään myös puhtaan lähiympäristön”, painotti YK:n terveyden edistämiseen keskittyvä erityisraportoija Anand Grover. ”Kun myrkyllisiä aineita dumpataan tai niitä vuotaa ihmisten lähiympäristöön, ihmiset sairastuvat tai jopa kuolevat. Näiltä ihmisiltä on viety heidän oikeutensa terveyteen”, jatkoi YK:n myrkyllisten jätteiden haittavaikutuksiin perehtynyt erityisraportoija Marc Pallemaerts.

”Kun käsittelemätön ihmisjäte tappaa ja sairastuttaa miljoonia ihmisiä, etenkin lapsia, on oikeus sanitaatioon, joka sisältää turvallisen ihmisjätteen hävityksen, evätty”, sanoi vesi- ja sanitaatio-oikeuden erityisraportoija Catarina de Albuquerque.

”Kun jokemme saastuvat ja nääntyvät kuiviksi, monien jo valmiiksi haavoittuvaisten ryhmien elinkeinot vaarantuvat”, selitti YK:n ruokaoikeuden erityisraportoija Olivier de Schutter. ”Heidän mahdollisuutensa saada riittävästi turvallista vettä, tuottaa ruokaa ja kalastaa ovat vaarassa.”

”Saastutamme maapalloa, tuhlaamme varojamme ja siten loukkaamme tulevien sukupolvien oikeuksia. Emme myöskään noudata kansainvälistä sopimusta demokratiasta ja planeettamme resurssien tasapuolisesta käyttöoikeudesta”, sanoi YK:n itsenäinen kansainvälisen tasa-arvon ja demokratian asiantuntija Alfred de Zayas.

”Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä niistä haasteista, joita kansainvälinen yhteisö kohtaa ympäristön tilan heikkenemisen takia”, totesivat asiantuntijat. ”Kansainvälisen yhteisön tulee tehdä yhteistyötä näihin ja lukuisin muihin ympäristöongelmiin paneutumiseksi myös sen takia, että niillä on merkittävä vaikutus ihmisoikeuksien toteutumiseen.”

Ensimmäinen Maan päivä, jota vietettiin 22. huhtikuuta 1970, merkitsi modernin ympäristöliikkeen alkua. Sen vuosipäivästä on tullut maailmanlaajuinen tapahtuma, joka muistuttaa elinympäristömme suojelun tärkeydestä.