YK:n erityisraportoija: Julkaiskaa tiedot CIA:n kuulusteluista

Erityisraportoija Ben Emmerson Kuva: UN Photo / Jean-Marc Ferré

Erityisraportoija Ben Emmerson Kuva: UN Photo / Jean-Marc Ferré

7.3.2013 YK:n itsenäinen raportoija on vedonnut Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen hallituksiin, jotta ne julkaisisivat luottamuksellisten tutkimusten tiedot Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun (CIA) vangitsemis- ja kuulustelukäytännöistä presidentti George W. Bushin kaudella.

Raportissaan YK:n ihmisoikeusneuvostolle YK:n ihmisoikeuksien ja terrorismin vastaisen työn erityisraportoija Ben Emmerson sanoi, että Yhdysvaltojen hallinnon tulee julkaista välittömästi ja kattavasti Yhdysvaltain senaatin erityiskomitean tutkimustulokset CIA:n salaisista vangitsemis- ja kuulustelukäytännöistä.

Emmerson perustelee vaatimustaan läpinäkyvyyden periaatteella ihmisoikeuksien kunnioittamisesta terrorisminvastaisessa työssä.
”Henkilöt, jotka ovat osallistuneet salaisiin pidätyksiin tai mihinkään laittomiin rikkomuksiin pidätettyjä kohtaan, mukaan lukien heidän päällikkönsä, jos he ovat määränneet, kannustaneet tai hyväksyneet tällaisen toiminnan, tulee asettaa syytteeseen viivyttelemättä. Jos heidät todetaan syyllisiksi, tulee antaa rikkomusten vakavuutta vastaavat tuomiot”, sanoi Emmerson.

Tähän asti kansainvälinen yhteisö ei ole onnistunut tehtävässään asettaa CIA:n tietyt jaokset täyteen vastuuseen toimistaan koskien epäiltyjen terroristien salaista pidättämistä ja kiduttamista.

Emmerson myös peräsi Iso-Britannian hallitusta julkistamaan väliraportin niin kutsutusta Gibsonin tutkimuksesta, jonka tarkoituksena on selvittää Iso-Britannian tiedustelupalveluiden osallisuus vankien kidutukseen ja vankilentoihin, ja luomaan aikataulun ehdotetulle oikeuslaitosvetoiselle tutkinnalle.

Hän lisäksi vetosi erityisesti niihin hallituksiin, joiden on väitetty antaneen ilmatilansa ja lentokenttänsä vankilentojen käyttöön, tarkastelemaan kansallista lakiaan ja käytäntöjään sisältäen katsauksen jo asian tiimoilta suoritettuihin kansallisiin tutkintoihin.