YK:n Global Compact kokous Kööpenhaminassa

alt

altLehdistötiedote: YK:n Global Compact kokoaa Kööpenhaminaan noin 500 elinkeinoelämän edustajaa ympäri maailman, ratkomaan eettisiä, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä haasteita.

Kööpenhamina 17.toukokuuta 2011 Global Compact verkostoitumiskonferenssi järjestetään tällä viikolla Kööpenhaminassa. Toimijat ja asiantuntijat, maailman suurimmasta ryhmittymästä vastuullisia yrityksiä, haluavat varmistaa, että yhä suurempi osa elinkeinoelämän toimijoista työskentelisi kohti kestävää kehitystä ja kohti YK:n laajempia tavoitteita.

Erilaisissa workshopeissa keskustellaan sosiaalisista ja ympäristöön liittyvistä aiheista, jotka ovat yhteydessä elinkeinoelämään. Tapahtuma on viisipäiväinen ja siellä on edustajia läsnä lähes 500 aktiivisimmasta yrityksestä ja yhteisöstä, jotka kuuluvat YK:n Global Compactiin.

”Eri alueiden toimijat ja asiantuntijat Global Compact – perheestä kokoontuvat ensimmäistä kertaa Kööpenhaminan kokouksessa keskustelemaan monista kiinnostavista aiheista, sanoi Georg Kell, YK:n Global Compact- -aloitteen johtaja. ”Toivomme, että osallistujat käyttävät tämän mahdollisuuden oppiakseen lisää aloitteen tavoitteista ja ottaisivat omien asioittensa lisäksi huomioon aiheita, joita Global Compact käsittelee. ”

YK:n Global Compact – viikon keskiössä on aloitteen ensimmäinen vuosikokous. Kokouksessa on tarkoitus tarkastella yritysten pyrkimyksiä edistää ja integroida kestävä kehitys osaksi omia strategioitaan ja toimintaansa. Kokouksessa halutaan auttaa toimijoita näkemään omien painopistealueittensa yli. Tarkoitus on pohtia teemoja kuten ilmastonmuutos, ihmisoikeudet ja työntekijöiden oikeudet, ja näin ollen tuoda yhteen monenlaisia kestävän kehityksen kysymyksiä ja ajaa laajempia organisatorisia muutoksia.

YK:n Global Compact – kokouksessa on myös temaattisia kokouksia Global Compact – työryhmissä. Aiheita ovat muun muassa anti-korruptio ja kestävyys tuotantoketjuissa. Lisäksi kokouksessa pidetään myös alueellisten ja kansallisten osastojen verkostoitumiskokouksia. Yli 90 maata on edustettuna tässä verkostoitumiskokouksessa. Kokouksen odotetaan aloittavan virallinen vuoropuhelu, jota voidaan käyttää YK:n kestävän kehityksen konferenssin valmisteluissa (Rio +20), joka järjestetään Brasiliassa kesäkuussa 2012.

Lisätietoja YK:n Global Compact viikosta löytyy täältä:
http://unglobalcompact.org/NewsAndEvents/global_compact_week.html.

Viesti toimittajille: media voi ottaa osaa vuosikokoukseen 18. toukokuuta

YK:n Global Compactista

YK:n Global Compact käynnistettiin vuonna 2000 ja sen tarkoitus on saada yritykset ympäri maailman mukauttamaan strategiansa ja toimintansa YK:n kymmenen yleisen periaatteen mukaiseksi. Periaatteet koskevat ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption vastaista työtä. Yritykset halutaan saada ryhtymään toimiin, jotta ne tukisivat YK:n laajempia tavoitteita. Yli 6000 yrityksen edustajat ovat mukana yli 135 maasta Global Compactissa ja se on maailman suurin yritysten kestävän kehityksen aloite. Lisätietoja www.unglobalcompact.org

Yhteydenotot
Matthias Stausberg, tiedottaja, UN Global Compact, +1-917-214-1337, [email protected]

Stine Kirstein Junge, tiedottaja, UNDP Nordic Office, [email protected]