YK:n ihmisoikeuskomissaari edellyttää naisten oikeuksien huomioimista kauppasopimuksissa

Navi Pillay

Navi PillayYK:n ihmisoikeuskomissaari Navi Pillay vaatii ihmisoikeuksien, etenkin naisten, sisällyttämistä WTO:n Dohan kierrokseen. ”Maailma tarvitsee nyt tasapainoisen kauppasopimuksen, joka asettaa nälkäisten – naisten, miesten ja lapsien – tarpeet etusijalle. Edistystä ei voida mitata vain taloudellisen kasvun tai tavaran ja palveluiden liikkuvuuden kautta. On otettava huomioon kaupan vaikutukset heihin, jotka elävät yhteiskunnan ulkorajoilla ja joilla ei ole valtaa niihin näkymättömiin käsiin, jotka muokkaavat heidän elinolojaan”, Pillay kirjoittaa mielipidekirjoituksessaan, joka julkaistiin lukuisissa sanomalehdissä WTO:n vuotuisen julkisen foorumin yhteydessä 15-17.9.

Artikkelissaan ihmisoikeuskomissaari kirjoittaa, että kehittyneiden maiden on eliminoitava kauppaa vääristäviä vientitukirakenteita, etenkin tilanteessa, jossa kehittyvillä mailla ei ole mahdollisuutta tarjota vastaavaa tukea omille maanviljelijöilleen. ”On selvää, että säännellyn kansainvälisen kauppajärjestelmän on pyrittävä korjaamaan näitä epätasa-arvoisuuksia erityisin sukupuolet huomioivin lähestymistavoin, jotka voimauttavat naisia. Meidän on vähintäänkin varmistettava, ettei heidän ruokaturvaansa vaikuteta epätasa-arvoisella viljan tuotannolla, ja etteivät valtiot tue tätä epätasa-arvoa omalla resurssienjakopolitiikallaan. Ruoka on todellakin ihmisoikeus”, ihmisoikeuskomissaari kirjoittaa.