YK:n järjestöt vaativat puuttumista poikia suosivaan sukupuolenvalintaan

alt

altViisi Yhdistyneiden Kansakuntien järjestöä on vaatinut, että poikia suosivaan sukupuolenvalintaan on puututtava, koska se ruokkii syrjinnän ja väkivallan kulttuuria. Poikia suosiva sukupuolenvalinta on yleistä monissa osin Etelä-, Itä- ja Keski-Aasiaa.

“Poikia suosiva sukupuolenvalinta on oire kaikkialle ulottuvasta kulttuurisesta, poliittisesta ja taloudellisesta epäoikeudenmukaisuudesta, jota naisiin kohdistuu”, sanoo järjestöjen julkaisema lausunto , joka on tarkastellut tämän käytännön, joka asettaa pojat etusijalle, taustalla olevia todisteita ja sen seurauksia.

Naiset, joilla on kovat paineet poikalapsen synnyttämiseen, haluavat selvittää sikiön sukupuolen ultraäänitutkimuksella. Raskaus saatetaan keskeyttää, mikäli sikiö todetaan naispuoliseksi.

Sukupuolenvalintaa saattaa tapahtua myös ennen raskauden alkua tai lapsen syntymän jälkeen laiminlyömällä lasta tai lapsenmurhan muodossa. Vuosikymmenten ajan, tämä käytäntö on aikaansaanut epätasapainon sukupuolten suhteellisessa lukumäärässä, etenkin monissa Etelä-Aasian, Itä-Aasian ja Keski-Aasian maissa. Suhde sukupuolten välillä saattaa olla jopa 130 poikaa 100 tyttöä kohden.

“Naisilla on suuret paineet poikalasten synnyttämiseen… mikä ei ainoastaan ohjaa naisten lisääntymispäätöksiä, jolla on vaikutuksia heidän terveyteensä ja selviytymiseensä, mutta se myös asettaa naiset tilanteeseen, jossa he joutuvat ylläpitämään tyttöjen huonompaa asemaa asettamalla poikalapset etusijalle”, he sanovat.

“Naiset joutuvat myös kantamaan ei-toivotun tyttölapsen synnyttämisen seuraukset. Näitä seurauksia saattavat olla muun muassa väkivalta, hylätyksi tuleminen, avioero tai jopa kuolema”, sanovat YK:n ihmisoikeusvaltuutettu(OHCHR), YK:n väestörahasto(UNFPA), YK:n lastenavun rahasto (UNICEF), YK:n sukupuolten välisen tasa-arvon ja naisten valtuuttamisen yksikkö (UN Women) ja Maailman terveysjärjestö (WHO).

Sukupuolenvalinnasta johtuva epätasapainoinen suhde naisten ja miesten lukumäärässä, saattaa joillakin alueilla johtaa naisten ihmiskauppaan, pakkoavioliittoihin tai vaimon jakamiseen veljesten välillä, YK:n järjestöt huomauttavat.

“Hallituksilta ja kansalaisyhteiskunnalta tarvitaan uudistettuja ja yhdenmukaisia keinoja puuttua tähän syvälle juurtuneen sukupuoleen perustuvaan syrjintään”, asiantuntijat huomauttivat.

He ehdottavat konkreettisia toimia, jotta ongelmasta päästäisi eroon. Toimia, kuten luotettavan datan keräämistä ongelman laajuudesta ja siihen ajavista syistä, ohjeita terveydenhuollon ammattilaisille teknologian käytöstä, tukitoimia tytöille ja naisille, kuten kannustimia perheille, joissa on pelkkiä tyttölapsia sekä muita laillisia toimia, jotka lisäävät tietoisuutta