YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin selonteko vuodelta 2009

8. syyskuuta 2009

YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin (UNCTAD) vuoden 2009 kauppa- ja kehitysraportti antaa synkän taloudellisen kuvan maailmanlaajuisen taantuman varjossa. Se pohtii talouskriisin leviämiskanavia ja kriisin siirtymistä teollisuusmaista kehittyviin talouksiin.

Raportti etsii lyhyen tähtäimen ratkaisuja, kuten elvytys- ja tukitoimia horjuville talouksille, jotta talouskriisin välittömiä vaikutuksia voitaisiin hillitä. Toistaiseksi työttömyys jatkaa kasvuaan ja maailmanlaajuista elpymistä odotetaan edelleen.

Talouskriisin syitä analysoiva kauppa- ja kehitysraportti keskittyy riskien ottamisen korostuneeseen rooliin, joka ammentaa itselleen voimia rahaliikenteen sääntelyn epämääräisyydestä.  Finanssimarkkinat hallitsevat taloutta reaalimarkkinoita voimakkaammin, ja vapaat finanssimarkkinat eivät johda optimaalisiin yhteiskunnallisiin ja kansallisiin talousratkaisuihin. Valtion ja markkinoiden välisten suhteiden täysin uudenlainen läpikäyminen on raportin mukaan tarpeen. YK:n talous- ja kehityskonferenssi kohdistaa huomion kansainvälisten rahamarkkinoiden rakenteeseen, joka on jo kauan odottanut päivitystä ajan tasalle.

Myös ilmaston lämpeneminen vaatii hallitusten huomiota suuressa määrin. Ilmastonmuutoksesta välillisesti tai välittömästi johtuen voivat elinolot huonontua ja kehityksen vauhti hidastua. Tätä taustaa vasten kauppa- ja kehitysraportti nostaa esiin kysymyksen siitä, kuinka paremmin voitaisiin yhdistää sekä kehitysyhteistyö että ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävät toimet.