YK:n kehitysohjelman johtaja: Kestävä kehitys ei ole vain ympäristönsuojelua

Helen Clark

Helen Clark

YK:n kehitysohjelman (UNDP) pääjohtaja Helen Clark vieraili Suomessa 7. toukokuuta ja luennoi yhdessä presidentti Tarja Halosen kanssa Rio+20 –konferenssin tavoitteista. Halonen johtaa YK:n kestävän kehityksen paneelia, joka on esittänyt suosituksia Rion kokoukselle.

Helsingin Sanomat julkaisi vierailua koskevan artikkelin, jossa Clark korosti kestävän kehityksen vaativan muutakin kuin ympäristönsuojelua. ”On katsottava suurempaa kuvaa. Sitä, onko taloudellisen kasvun malli kestävä. Sitä, kuinka yhteiskuntia repivää kasvava epätasa-arvo on. Jos emme puutu köyhyyteen samalla kun puutumme ympäristön tuhoutumiseen, emme itse asiassa puutu kumpaankaan tehokkaasti,” Clark linjasi HS:n artikkelissa.

Clark ja Halonen korostivat luennolla, että ympäristönsuojelu on nivottava yhteen vihreän talouskasvun ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kanssa. Halonen kritisoi bruttokansantuotteen käyttöä yksinomaisena kehityksen mittarina. Clark näki vihreän talouden kasvumahdollisuutena, joka voi vähentää taloudellista eriarvoisuutta.

9. toukokuuta Helen Clark vierailee Euroopan parlamentissa ulkoasiainvaliokunnan ja kehitysyhteistyövaliokunnan yhteiskokouksessa.

Clarkin ja Halosen yhteisluento katsottavissa täällä.

 

Kuva: UN Photo/Jean-Marc Ferré