YK:n maailmantaloudellista tilaa kuvaava ja tulevia taloudellisia näkymiä ennustava raportti

YK:n vuosittainen taloudellista tilaa kuvaava ja tulevia taloudellisia näkymiä ennustava raportti World Economic Situation and Prospects 2006 julkistettiin tänään. Raportin mukaan maailmantalous kasvaa hieman yli kolmella prosentilla tänä vuonna. Luku noudattelee 2005 vuoden lukua, eli se on hieman laskenut vuoden 2004 historiallisen korkeasta neljästä prosentista.

Raportti esittelee globaaleja ja alueellisia kasvuennusteita ja trendejä. Raportista löytyy YK:n taloudellisten ja sosiaalisten asiain osaston (DESA) tuottamia syväanalyyseja, jotka on tehty yhteistyönä YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin sekä viiden alueellisen komission kanssa. Nämä syväanalyysit koskevat maailman taloudellista epätasapainoa, työttömyyttä, asuntomarkkinoiden ylikuumentumista, öljyn hintaa, inflaatiota sekä köyhyyden vähentämistä.

WESP 2006:en mukaan maailman talouden kasvun hidastuminen heijastaa suurelta osin globaalin talouden elpymisen etenemistä. Luonnonkatastrofit ja terrori-iskut ovat kuitenkin vieneet veronsa.

Öljyn hinnanvaihtelu, lintuinfluenssa muuttuminen ihmisille vaaralliseksi panepidemiaksi tai asuntojen hintojen romahtaminen tärkeimmissä talousvaltioissa voivat aiheuttaa talouskasvun kääntymisen laskuun. Suurin uhka on kuitenkin yhä kasvavan taloudellisen epätasapainon mukanaantuomat systemaattisesti esiintyvät heikkoudet, varoittaa WESP 2006.

Yhdysvaltojen hitaampi talouskasvu, Euroopan talouskasvun pysähtyminen ja Japanin varsin vaatimaton käännös takaisin kasvuun muodostavat kontrastin kehitysmaiden vahvan talouskasvun vain hienoiselle laskulle. Kehitysmaat hyötyvät matalasta korkotasosta, jonka ne kohtaavat kansainvälisillä markkinoilla, matalasta inflaatiosta sekä raakatuotteidensa korkeasta kysynnästä. Tämä on johtanut taloustilanteeseen, jossa YK:n mukaan talouskasvu oli hieman yli 5.5 prosenttia tänä vuonna, 5.7 viime vuonna ja 6.6 prosenttia vuonna 2004.

Maailman viisikymmentä köyhintä maata voivat taloudellisesta näkökulmasta katsottuna paremmin kuin vuosikymmeniin. Ne yltivät keskimääräinen 6.6 prosentin talouskasvuun.

Tutustu koko raporttiin (englanniksi) osoitteessa: http://www.un.org/esa/policy/wess/wesp2006files/wesp2006.pdf