YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen tietokanta

Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin tietokanta naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan julkaistiin New Yorkin päämajassa 5. maaliskuuta. Tietokanta liittyy YK:n yleiskokouksen antamaan päätöslauselmaan 61/143, jonka tavoitteena on tehostaa naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä.

Tietokannasta löytyy informaatiota naisiin kohdistuvan väkivallan laajuudesta, laadusta ja seurauksista, sekä sen vaikutuksista poliittisiin ohjelmiin ja ehdotuksia hyvistä toimintamalleista, joiden avulla väkivalta voidaan lopettaa. Tiedonlähteenä on käytetty pääasiassa YK:n jäsenvaltioiden hallitusten täyttämiä kyselylomakkeita.

Lisätietoja:
YK:n pääsihteerin tietokanta naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan
YK:n naisten asemaa käsittelevä toimikunta (Commission on the Status of Women)
YK:n eri osastojen toiminta sukupuolikysymyksessä