YK:n pääsihteerin Kofi Annanin tervehdys kansainvälisenä köyhyydenvastaisena päivänä 17.10.2006

Tämän vuoden teema vuoden kansainväliselle köyhyydenvastaiselle päivälle, Yhteistyössä ulos köyhyydestä, korostaa tarvetta aidolle, globaalille köyhyydenvastaiselle allianssille, johon sekä kehittyneet että kehitysmaat ottavat osaa aktiivisesti.

Maailma on saanut aikaan todellista mutta riittämätöntä edistystä suhteessa vuosituhattavoitteisiin. Vaikka äärimmäinen köyhyys väheni merkittävästi vuosien 1990 ja 2002 välillä, 28 prosentista 19 prosenttiin, edistys on ollut epätasaista sekä alueiden että maiden välillä. Suuressa osassa Aasiaa taloudellinen ja sosiaalinen kehitys on nostanut lähes neljännesmiljardi ihmistä toistuvasta köyhyydestä. Köyhyyslukemat läntisessä Aasiassa tai Pohjois-Afrikassa ovat pysyneet paikoillaan, kun taas itäisen Euroopan ja Keski-Aasian siirtymätalouksissa on nähty kasvua. Saharan eteläpuolinen Afrikka tulee viimeisenä, alue tuskin pystyy saavuttamaan vuosituhattavoitetta köyhyyden puolittamisesta vuoteen 2015 mennessä.

Selvästi enemmän täytyy tehdä, jotta köyhyyteen ja alikehittyneisyyteen voidaan puuttua. Dohan kauppaneuvottelujen tulee tuottaa nykyistä vapaampaa ja reilumpaa kauppaa kaikille. Kehittyneiden maiden tulee pitää kiinni virallisista kehitysapusitoumuksistaan sekä velkahelpotuksistaan. Kehittyvien maiden tulee osaltaan priorisoida vuosituhattavoitteet ja mikäli eivät vielä ole sitä tehneet, ottaa käyttöön kansalliset strategiat tavoitteiden saavuttamiseksi. Maiden tulisi hyödyntää virallista kehitysapua puskuroidakseen kansallista osaamista ja resursseja kestävällä tavalla, korostaen parempaa hallintoa ja vahvistunutta oikeusvaltioperiaatetta. Vuosituhattavoitteita jo saavuttavat maat voivat tähdätä yhä korkeammalle asettamalle entistä kunnianhimoisempia tavoitteita.

Valitettavasti “globaali kumppanuus kehitykselle” näyttää enemmän lausahdukselta kuin todelliselta tilanteelta. Tämän täytyy muuttua. Kaikkien avaintoimijoiden, hallitusten, yksityisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan sekä köyhyydessä elävien ihmisten, tulee ryhtyä aitoon ja kollektiiviseen, köyhyydenvastaiseen taistoon, joka tulee nostamaan elintasoa ja lieventämään inhimillistä kärsimystä.

Kampanja köyhyyden tekemisestä historiaksi, aikamme keskeinen moraalinen haaste, ei voi jäädä vain muutamien tehtäväksi. Siitä pitää tulla monien kutsumus. Tänä kansainvälisenä köyhyydenvastaisena päivänä, kehotan kaikkia liittymään tähän taisteluun. Yhdessä me voimme saada aikaan riittävää kehitystä köyhyyden lopettamiseksi.