YK:n Pääsihteerin viesti kansainvälisenä lukutaidon päivänä

Kansainvälistä lukutaidon päivää vietetään tänä vuonna teemalla terveys ja lukutaito, ja tarkoituksena on nostaa esiin lukutaidon tärkeyttä maailmanlaajuisen terveyden parantamisessa.

Lukutaito ja terveys liittyvät toisiinsa monella tapaa. Lukutaidolliset miehet ja naiset voivat hankkia tietoa ja saavat lisää itseluottamusta, tämä vuorostaan auttaa heitä parantamaan omaa terveyttään. Lapsilla, joiden äiti osaa lukea, on parempi mahdollisuus kasvaa hyvinvoivina ja käydä koulua. Lukutaito ei ainoastaan edistä yksilön terveyttä, vaan on hyväksi myös perheille ja koko yhteiskunnalle.

Lukutaitoa ja terveyttä voidaan edistää samanaikaisesti. Lasten koulunkäynnistä tiedottaminen lääkärinvastaanotoilla on osoittautunut onnistuneeksi tavaksi saavuttaa vanhempia. Lukutaitoon liittyvät ohjelman jotka keskittyvät terveyskysymyksiin voivat olla erittäin arvokkaita kehittäessämme ja ylläpitäessämme terveellisempää maailmaa.

Tänä vuonna olemme puolivälissä Yhdistyneiden kansakuntien lukutaidon vuosikymmentä (2003-2013). Mutta lähes yksi seitsemästä ihmisestä on edelleen lukutaidoton. Tämä traaginen epäoikeudenmukaisuus korostuu erityisesti naisten kohdalla, sillä maailman 774 miljoonasta lukutaidottomasta kaksi kolmasosaa on naisia. Yli 72 miljoonaa lasta ei käy koulua. Nämä luvut muistuttavat meitä siitä valtavasta tehtävästä joka on edessämme.

Tänä vuonna olemme myös puolivälissä YK:n Vuosituhattavoitteiden aikataulua. Kansainvälisen yhteisön YK:ssa määrittelemät kehitystavoitteet on määrä saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. Yksi tavoitteista on ulottaa peruskoulutus kaikille, eli ensi askel lukutaidon hankkimisessa. Lisääntynyt lukutaito parantaa äitien ja lasten terveyttä, tukee taistelua aidsia, malariaa sekä muita tauteja vastaan sekä edesauttaa muiden vuosituhattavoitteiden toteuttamista Lukutaito antaa ihmisille mahdollisuuksia, tukee kehitystä ja on keskeinen tekijä köyhyyden vähentämisessä. Lukutaito on myös huomattava seikka sukupuolten tasa-arvon sekä kestävän ympäristökehityksen edistämisessä.

Maailmanlaajuisen lukutaidon saavuttaminen on valtava haaste ja kaikkien asia. Juuri siksi laajan kansainvälisen yhteisön, YK-perheen, kansalaisyhteiskunnan, yksityisen sektorin, paikallisten ryhmittymien ja yksilöiden on osallistuttava tähän työhön. Voimme kaikki olla osa ratkaisua.

Antamalla ihmisille taito lukea annamme heille myös tietoa ja valtaa, mikä on ensisijaista jos haluamme edesauttaa kehitystä ja parantaa terveyttä. Omistautukaamme siis tänä Kansainvälisenä lukutaidon päivänä toimimaan parhaamme mukaan tämän tehtävän mukaisesti.

YK:n Pääsihteeri Ban Ki-moon

8. päivänä syyskuuta 2007