YK:n pääsihteerin viesti naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamisen kansainvälisenä päivänä

Naisiin kohdistuva väkivalta on edelleen yksi katalimmista, järjestelmällisimmistä ja laajimmalle levinneistä ihmisoikeuksien loukkauksista maailmassa. Se on uhka kaikille naisille ja jarruttaa jokaista yritystämme kehityksen, rauhan ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä kaikissa yhteiskunnissa.

Monet maat ovat onnistuneet muuttamaan lakejaan, politiikkaansa, käytäntöjään sekä vallitsevia asenteita niin, että naisiin kohdistuvista halveksittavista rikoksista ei selviäisi entisen tapaan rangaistuksetta. Paljon on silti vielä tehtävää pyrittäessä purkamaan suvaitsevaisuuden harsoa, joka naisiin kohdistuvaa väkivaltaa usein verhoaa.

Viime vuosien aika työ naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan on tiivistynyt. Perustuen edeltäjäni tekemään syväluotaavaan analyysin aiheesta vuonna 2006, teki YK:n yleiskokous merkittävän päätöksen estää kaikenlaisen naisiin kohdistuvan väkivallan. Kaikki YK:n ohjelmat ja järjestöt ovat vihkiytyneet asialle. Alueelliset taloudelliset komiteat ovat tehneet aloitteita paremman maiden tasolla tehtävän koordinoinnin ja toiminnan edistämiseksi. Työtä tehdään ihmisten tietoisuuden ja poliittisen tahdon herättämiseksi sekä tehokkaiden reagointimenetelmien luomiseksi. Autamme myös jäsenmaita vahvistamaan menetelmiään naisiin kohdistuvan väkivallan tunnistamisessa sekä siihen reagoimisessa.

Olen päättänyt johtaa vuoteen 2015 ulottuvaa kampanjaa, jonka tarkoituksena on liittää yhteen kaikki naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyyn tähtäävä työ. Kampanja keskittyy kolmelle alueelle: globaalin keskustelun ja tuen herättämiseen, YK:n johtajuuteen kampanjan läpiviemisessä sekä kansallisen ja alueellisen yhteistyön vahvistamiseen hallitusten, kansalaisyhteiskunnan sekä yksityisen sektorin työn tukemisessa. Olen ehdottanut, että yleiskokous ottaisi joka vuosi agendalleen naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevan aiheen. Olen myös pyytänyt turvallisuusneuvostoa perustamaan naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan sopimuksen 1325 puitteissa naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa valvovan työkalun.

Tukea työllemme saamme YK:n sisälle perustetulta erityispaneelilta, jonka pyrkimyksenä on uudistaa organisaatiota ja vahvistaa sisäistä tasa-arvoa. Voisimme edistää asiaamme merkittävästi korvaamalla useat rakenteet yhdellä dynaamisella YK:n kokonaisuudella. Tällainen uusi kokonaisuus voisi koota yhteen YK:n resurssit naisten aseman ja tasa-arvon edistämiseksi tehtävän työn puitteissa. Sen tulisi koota voimia globaalilla tasolla sekä edistää tuloksia kansallisesti.

Naisiin kohdistuva väkivalta on joka ainoa kerta ihmisoikeusloukkaus, rikos ja aina hyväksymättömissä. Ottakaamme kysymys hyvin vakavasti, ei ainoastaan tänä kansainvälisenä päivänä, vaan jokaisena päivänä.