YK:n pääsihteeri lupaa yli 40 miljardin lisärahoituksen, jonka avulla voidaan pelastaa jopa 16 miljoonaa naista ja lasta

 YK:n vuosituhattavoitteiden seurantakokous päättyi eilen maailmanlaajuisen, vuosituhattavoitteiden vuoteen 2015 mennessä saavuttamiseen tähtäävän toimintasuunnitelman käyttöönottoon. Kokouksessa julkaistiin uusia merkittäviä sitoumuksia erityisesti naisten ja lasten terveydenhuoltoon liittyen sekä luotiin uusia aloitteita köyhyyden, nälän ja sairauksien vastaiseen taisteluun.

Sidosryhmät sitoutuivat merkittävässä ponnistuksessaan naisten ja lasten terveydenhuollon parantamiseksi yli 40 miljardin lisärahoitukseen seuraavien viiden vuoden aikana. Maailmanlaajuisella naisten ja lasten terveydenhuollon strategialla – pääsihteeri Ban Ki-moonin aloite – on siten potentiaalia pelastaa yli 16 miljoonan naisen ja lapsen henki, ehkäistä 33 miljoonaa epätoivottua raskautta, suojella 120 miljoonaa lasta keuhkokuumeelta ja 88 miljoonaa lasta aliravitsemuksen aiheuttamalta hidastuneelta kasvulta, edistää tappavien tautien kuten malarian ja aidsin hallintaa ja taata naisille ja lapsille pääsy tasokkaan terveydenhuollon pariin.

”Me tiedämme, millä tavoin voimme pelastaa naisten ja lasten henkiä, ja me tiedämme naisten ja lasten olevan kriittisessä asemassa kaikkien vuosituhattavoitteiden toteutumiselle”, pääsihteeri Ban Ki-moon kertoi. ”Tänään näemme sellaista johtajuutta, jota olemme pitkään jo kaivanneet.”

Kolmipäiväisen kokouksen loppuasiakirja – Keeping the Promise: United to Achieve the Millennium Development Goals (Lupaus pitää: Yhdessä vuosituhattavoitteiden saavuttamisen puolesta) – vahvistaa maailman johtajien sitoumuksen vuosituhattavoitteisiin ja luo selkeän toimintasuunnitelman niiden saavuttamiseksi vuoteen 2015 mennessä. Loppuasiakirja määrittelee ne askeleet, joiden voidaan aiempiin menestystarinoihin ja opetuksiin perustuen odottaa kiihdyttävän kehitystä kaikkien kahdeksan vuosituhattavoitteen kohdalla. Asiakirjasta käy myös ilmi se, miten taloudellisista kriiseistä huolimatta merkittävää edistystä on tapahtunut köyhyyden vastaisessa taistelussa, koulutustilanteessa sekä terveydenhuollon paranemisessa monissa maissa, ja että vuosituhattavoitteet ovat edelleen saavutettavissa.