YK:n pääsihteerin viesti 3.5.2012 pidettävän maailman lehdistönvapauden päivän johdosta

Ilmaisunvapaus on yksi tärkeimmistä oikeuksistamme: se tukee kaikkia muita vapauksia ja tarjoaa pohjan ihmisarvolle. Vapaa, moniarvoinen ja itsenäinen media on tärkeä osa ilmaisunvapauden toteutumista.

Tämä on maailman lehdistönvapauden päivän pääsanoma. Lehdistönvapaus tarkoittaa oikeutta mielipiteisiin sekä oikeutta etsiä, saada ja välittää tietoa ja ideoita kaikkien eri medioiden kautta maarajoista huolimatta. Se on kirjattu Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen Artiklaan 19, ja on tärkeä osa toimivaa ja tervettä yhteiskuntaa.

Muutokset arabimaissa ovat näyttäneet, millainen voima oikeuksienhalulla voi olla yhdistettynä uuteen ja vanhaan mediaan. Uusi lehdistönvapaus tarjoaa mahdollisuuden muuttaa yhteiskuntia paremman läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden kautta. Se avaa uusia tapoja kommunikoida ja jakaa tietoa. Uusia voimakkaita ääniä kuuluu sieltä missä ennen oli hiljaista – erityisesti nuorten keskuudesta. Tästä syystä tämänvuotisen kansainvälisen lehdistönva-pauden päivän teemana on New Voices: Media Freedom Helping to Transform Societies.

Lehdistönvapaus on kuitenkin paineen alaisena ympäri maailmaa. Viime vuonna UNESCO tuomitsi 62 työssään kuolleen journalistin tappamisen. Menehtyneitä journalisteja ei pidä unohtaa, eikä heitä kohtaan tehtyjä rikoksia jättää rankaisematta. Median siirtyessä internetiin yhä useammat verkkojournalistit ja bloginpitäjät joutuvat kohtaamaan ahdistelua ja hyökkäyksiä ja jopa kuolemaan työnsä takia. Heitä tulisi suojella samoin kuin perinteisiä mediatyöntekijöitä.

Ensimmäinen YK:n osastojen välinen lehdistön turvallisuuteen ja rankaisemattomuuteen keskittyvä kokous järjestettiin UNESCO:ssa 13. ja 14. syyskuuta 2011. Valmistelimme YK:lle toimintasuunnitelman vapaamman ja turvallisemman työympäristön rakentamiseksi journalisteille ja mediatyöntekijöille. Aiomme myös jatkaa työtä vapaan, moniarvoisen ja itsenäisen median takaavan oikeusperustan puolesta, erityisesti maissa joissa on käynnissä suuria muutoksia tai joita jälleenrakennetaan konfliktien seurauksena. Meidän pitää lisäksi auttaa erityisesti nuoria ihmisiä kehittämään medialukutaitoaan ja mediakritiikkiä nykyisen informaatiotulvan keskellä.

Maailman lehdistönvapauden päivä on mahdollisuutemme osallistua taisteluun lehdistönvapauden puolesta. Kutsumme valtiot, lehdistön ja kansalaisjärjestöt kaikkialla maailmassa liittymään YK:n pyrkimyksiin ilmaisunvapauden takaamiseksi sekä verkossa että sen ulkopuolella, kansainvälisesti hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti.

Tämä on yksilönvapauksien tukipilari, terveiden yhteiskuntien perusta ja yhteiskunnalliseen muutokseen vaikuttava voima.

Ban Ki-moon, YK:n pääsihteeri, ja  Irina Bokova, UNESCON pääjohtaja

Kuva: Unesco/Tsrangirayi Mukwazhi