YK:n pääsihteerin viesti maailman ympäristöpäivän johdosta

Picture 22

Picture 22

Maailman valmistautuessa YK:n kestävän kehityksen Rio+20 –konferenssiin, maailman ympäristöpäivä korostaa osaltaan tarvetta muuttaa maailmankatsomusta kestävämpään suuntaan. Tämän vuoden teema ”Green Economy: Does it include you?” alleviivaa koko maailman väestön tarvetta osallistua ympäristöjalanjäljen pitämiseen planeettamme kestokyvyn rajoissa.

Maailmassa on tällä hetkellä seitsemän miljardia ihmistä – mutta määrä voi nousta yli yhdeksään miljardiin vuoteen 2050 mennessä. Tämä aiheuttaa kasvupaineita jo valmiiksi ahtaille kaupungeille, joissa yli puolet maailman väestöstä asuu. Lisääntynyt ruuan, veden ja energian tarve kohdistaa puolestaan paineita luonnonvarojen käyttöön. Yhä enemmän ihmisiä tavoittelee kunnollisia töitä. Tällä hetkellä maailmassa on 1.3 miljardia työtöntä tai alityöllistettyä ihmistä. Arviolta puoli miljardia uutta ihmistä liittyy työmarkkinoille tulevan vuosikymmenen aikana.

Kestävään kehitykseen kuuluu mahdollisuuksien tarjoaminen kaikille: tämä voidaan toteuttaa tasapainottamalla kehityksen sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristöön liittyvät elementit. Taloudellisen hyvinvoinnin ja ympäristönsuojelun välinen ristiriita on myytti, joka on kumottava. Järkevien politiikkojen ja oikeiden investointien avulla maat voivat suojella ympäristöään, kasvattaa talouttaan, tuottaa kunnollisia työpaikkoja ja edesauttaa sosiaalista kehitystä.

Rio+20 on mahdollisuutemme syventää sitoumustamme kestävään kehitykseen. Konferenssissa tulisi päästä sopimukseen siitä, että bruttokansantuotetta ei käytettäisi ainoana kasvun ja hyvinvoinnin mittarina. Olisi myös tehtävä sopimus siitä, että maailma tarvitsee vuosituhattavoitteiden perintöä jatkavia kestävän kehityksen tavoitteita. Lisäksi kehitystä olisi tapahduttava kestävän kehityksen avainsektoreilla liittyen energiaan, veteen, ravintoon, kaupunkeihin, valtameriin, töihin ja naisten oikeuksiin.

Kestävyys on tullut yhä tärkeämmäksi sekä kehittyneiden että kehittyvien maiden julkispolitiikassa. Myös YK pyrkii ilmastoneutraaliuteen ja kestävään hallintoon omassa toiminnassaan. Riossa meidän on mobilisoitava tarvittavia kumppaneita ohjataksemme maailmaa kestävän kasvun ja kehityksen tielle.

Tänä historiallista konferenssia edeltävänä maailman ympäristöpäivänä pyydän hallituksia, yrityksiä ja kaikkia yhteiskunnan jäseniä tekemään valintoja, jotka takaavat kestävän tulevaisuuden – tulevaisuuden jonka haluamme.