YK:n rasismikonferenssia boikotoinneiden valtioiden tulisi tutustua konferenssin loppuasiakirjaan

Joidenkin maiden boikotista huolimatta Durban Review -jatkokonferenssi toimi keskustelufoorumina uudelle alulle rasisminvastaisessa taistelussa, Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutettu Navi Pillay kirjoittaa vieraskynä artikkelissa, joka julkaistiin tällä viikolla sanomalehdissä ympäri maailmaa. ”Konferenssista poisjääneiden maiden tulisi arvioida loppuasiakirjaa sen omien ansioiden ja sisällön perusteella. Monet näistä maista osallistuivat asiakirjan valmisteluun ja pyrkivät yksimielisyyteen sen sisällöstä aivan itse konferenssin alkuun asti. Siksi olenkin toiveikas, että ne liittyvät uudestaan kansainvälisiin rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisiin toimiin, jotka on esitelty tässä tärkeässä asiakirjassa”, Pillay kirjoittaa.

Joidenkin juutalaisvastaisten kansalaisjärjestöjen toiminta vuonna 2001 järjestetyn rasismin, syrjinnän, muukalaisvihan ja suvaitsemattomuuden vastaisen maailmankonferenssin (World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance) yhteydessä olivat Pillayn mukaan syynä myös Durban Review -jatkokonferenssin kiistelyyn viime viikkoina Genevessä, Sveitsissä. ”Pienen joukon vastenmieliset toimet leimasivat Durbanista vuonna 2001 alkanutta prosessia Geneven konferenssiin vuonna 2009 asti”, Pillay toteaa artikkelissaan.

Pillay syyttää artikkelissaan Iranin presidentti Mahmoud Ahmadinejadia YK -konferenssin käyttämisestä foorumina hänen omille poliittisille tarkoitusperilleen. Erimielisyyttä aiheuttavat näkemykset kuitenkin torjuttiin heti seuraavana päivänä, jolloin hyväksyttiin Durban Review -konferenssin yksimielinen loppuasiakirja. Asiakirja jälleenvakuuttaa ilmaisunvapauden tärkeyden ja painottaa sen yhteensopivuutta olemassa olevaan kansainväliseen lainsäädäntöön, joka kieltää rotuvihan lietsomisen. Tämän pitäisi auttaa yhdistämään eriäviä näkemyksiä eri uskontokuntien välillä ja auttaa välttämään niin kutsuttuja ”sivilisaatioiden yhteentörmäyksiä”, YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Navi Pillay toivoo artikkelissaan.
 

 

 

YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Navi Pillay lehdistötilaisuudessa Durban Review – jatkokonferenssin loppuasiakirjan hyväksymisen jälkeen 21 huhtikuuta. (UN Photo: Pierre Virot). 

 

Lisätietoja: Durban Review -konferenssi