YK:n rotusyrjinnän poistamista käsittelevän komitean loppupäätelmät Suomen määräaikaisraporteista

Yhdistyneiden kansakuntien rotusyrjinnän poistamista käsittelevä komitea antoi Suomen 17.–19. määräaikaisraporteista loppupäätelmänsä torstaina 5. maaliskuuta.

Komitea pitää myönteisenä muun muassa yhdenvertaisuuslain voimaantuloa vuonna 2004 sekä syrjintälautakunnan perustamista ja vähemmistövaltuutetun aseman vahvistamista. Myönteisenä pidettiin myös Suomen liittymistä kansalaisuudettomuuden vähentämisestä vuonna 1961 tehtyyn yleissopimukseen sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen yleisen syrjintäkiellon sisältävän 12. lisäpöytäkirjan ratifioimista.

Huolenaiheena komitea esitti maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ja romanien korkean työttömyysasteen ja asuntokysymyksen. Lisäksi saamelaisten maaoikeuksia koskevien kysymysten ratkaisemisessa on saavutettu vain rajoitettua edistystä.

Komitea suosittelee Suomen valtiota liittymään mahdollisemman nopeasti ILO:n yleissopimukseen 169 itsenäisten valtioiden alkuperäis- ja heimokansoista, varmistamaan syrjinnän kieltävän lainsäädännön noudattamisen asuntojen myönnettäessä, tehostamaan pyrkimyksiään nostaa romanien koulutustasoa, torjumaan ulkomaalaistaustaisiin kohdistuvaa syrjintää ja ryhtymään tehokkaisiin toimenpiteisiin, jotta Ylä-Lapin maaoikeusselvitys johtaisi konkreettisiin toimiin.

Suomen seuraavat kolme määräaikaisraporttia annetaan elokuussa 2011. Niissä annetaan tietoja siitä, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty komitean loppupäätelmien johdosta.

Lisätietoja: projektiavustaja Katja Kuuppelomäki, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö, puh: +358 (0)9 1605 5731, [email protected]

Lähde: Ulkoasianministeriön tiedote 85/2009, 19.3.2009