YK:n terveysasiantuntija kehuu Euroopan parlamentin päätöstä hylätä ACTA-sopimus

ACTA2

ACTA2

Geneva, 9. heinäkuuta 2012 – YK:n terveyden edistämiseen keskittyvä erityisedustaja Anand Grover kehui Euroopan parlamentin päätöstä hylätä väärentämisenvastainen kauppasopimus ACTA. Hän näki hylkäyspäätöksen vaikuttavan kohtuuhintaisten ja elintärkeiden lääkkeiden saatavuuteen ja olevan siten tärkeä askel kohti oikeutta terveyteen.

Euroopan parlamentti äänesti suurella enemmistöllä kansainvälistä väärentämisenvastaista kauppasopimusta vastaan keskiviikkona 4. heinäkuuta. Ennen äänestystä ACTA oli aiheuttanut mielenosoituksia ja protesteja ympäri Eurooppaa.

Euroopan tietosuojavaltuutetun (EDPS) mukaan yksi suurimmista ACTA:n liittyvistä ongelmista olivat mahdolliset haittavaikutukset ihmisten perusoikeuksille, jos sopimusta ei olisi hyväksytty ja toimeenpantu kunnolla.

Useat kansalaisjärjestöt kuten Amnesty International ja Oxfam International olivat jo pitkään painostaneet EU-maita hylkäämään ACTA:n – sopimusta kuvattiin mahdollisten ihmisoikeusrikkomusten Pandoran lippaaksi. Järjestöt myös varoittivat ACTA:n mahdollisuudesta antaa kansainvälisille lääkeyhtiöille valta pysäyttää laillisten ja turvallisten yleislääkkeiden kuljetus maarajojen yli väärentämisepäilysten perusteella.

Grover varoitti ACTA:n läpinäkymättömyydestä ja sopimusneuvottelujen salaisesta luonteesta jo vuonna 2009 YK:n yleiskokoukselle kirjoittamassaan raportissa, joka keskittyi lääkkeiden saatavuuteen ja immateriaalioikeuksiin.

”ACTA:n tappio Euroopassa on tervetullut vastaisku virheelliselle sopimukselle, joka ei ota huomioon monia lääkkeiden saatavuuteen liittyviä ongelmia,” Grover totesi.

Heinäkuussa 2011 YK:n ihmisoikeusneuvosto pyysi erityisedustajaa Groveria tekemään selvityksen lääkkeiden saatavuuteen liittyvistä ongelmista, mahdollisista ratkaisuista ja hyvistä toimintatavoista. Tutkimus julkaistaan ihmisoikeusneuvostossa kesäkuussa 2013.

Kuva: Greensefa / 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)