YK:n väestörahasto UNFPA julkaisee uusimman selontekonsa

UNFPA report 2009

18. marraskuuta 2009

 

UNFPA report 2009YK:n väestörahasto UNFPA on kansainvälinen kehitysavun toimija, joka puoltaa naisten, miesten ja lapsien oikeuksia tasa-arvoisessa maailmassa.

Kaikilla tulisi olla mahdollisuus terveydenhuoltoon ja koulutukseen, kunnolliseen kasvatukseen ja ihmisarvon kunnioittamiseen.

UNFPA julkaisee uusimman selontekonsa 18. marraskuuta. Esimerkiksi Brysselissä aiheesta on tänä päivänä konferenssi, jonka aihe käsittelee samoja haasteita, joita väestörahasto kohtaa toimissaan: naisten asema, väestöt ja ilmastonmuutos suhteessa toisiinsa. Selonteko on ladattavissa UNFPA:n sivulta 18. marraskuuta klo 13.00 lähtien.

Selonteossa pohditaan väestöjen muutoksia ja niiden yhteyttä kasvihuonekaasuihin ja ilmastonmuutokseen. Tärkeisiin kysymyksiin kuuluu myös se, vaikuttaako kaupungistuminen ja väestön ikääntyminen haitallisesti lämpenevässä maailmassa? Väestön lisääntymisterveyteen ja tasa-arvoon liittyvät kysymykset heijastuvat nekin omalta osaltaan ilmastonmuutokseen sopeutuvassa maailmassa.

UNFPA haluaakin nostaa ihmiset keskiöön ilmastonmuutoskeskustelussa. Mikäli ihmisnäkökulma jää huomiotta, ei koko ilmastosopimusta voida saattaa toimivaksi ja tehokkaaksi, ja uhanalaisimpien väestöryhmien tulevaisuudelle sillä voi olla tuhoisia seuraamuksia.