YK:n väestöraportin mukaan kulttuurilla on vahva vaikutus kehitykseen

YK:n väestörahasto UNFPA:n tuoreen raportin mukaan kulttuurien tuntemus on edellytys onnistuneille kehitysstrategioille ja niiden toteuttamiselle. Raportti painottaa kuitenkin sitä, ettei ihmisoikeuksia loukkaavia perinteitä ja käytäntöjä kuitenkaan tule suvaita vetoamalla kulttuuritekijöihin.

Kaikissa kulttuureissa on välineitä paitsi ihmisoikeuksien edistämiseen myös niiden polkemiseen. Siksi kulttuurien tuntemus on kehityksen ja ihmisoikeuksien puolesta tehtävän työn perusedellytys. Esimerkiksi naisten oikeuksien ja tasa-arvon lisääminen edellyttää monissa maissa kulttuurisidonnaisten tapojen muuttamista. Naisiin kohdistuva väkivalta saattaa lainsäädännöstä huolimatta jatkua, mikäli vallitseva kulttuuri sallii sen. Raportin mukaan ihmiset noudattavat paremmin annettuja normeja, jos niiden rikkomisesta seuraa heidän omassa kulttuurissaan rangaistukseksi koettu seuraus.

Kulttuurit muuttuvat parhaiten, kun normien ja tapojen perinteiset vartijat, kuten yhteisöjen johtajat ja uskonnolliset vaikuttajat alkavat puhua muutoksen puolesta. Raportissa todetaan uskontojen tärkeä merkitys ihmisten ja yhteisöjen elämässä. Uskontoa käytetään kuitenkin syynä moniin ihmisoikeusrikkomuksiin, kuten kunniamurhiin.

Raportti toteaa, että kumppanuudet – esimerkiksi UNFPA:n ja yhteisöjen välillä – voivat luoda tehokkaita strategioita, joiden avulla ihmisoikeuksien toteutumista edistetään. Ihmisten toiminnan analysointi paikallisissa oloissa ja kulttuurikontekstissa on edellytys paremmille strategioille.

Lataa raportti täältä