YK:n vuosituhattavoitteet

MDG banner in Finnish

MDG banner in Finnish

Mitä vuosituhattavoitteet ovat?

YK:n vuosituhattavoitteet sisältävät 189:n YK:n jäsenmaan YK:n yleiskokouksessa vuonna 2000 hyväksymät kahdeksan tavoitetta, jotka tähtäävät köyhyyden puolittamiseen ja parempaan terveyteen, koulutukseen, tasa-arvoon ja ympäristöön vuoteen 2015 mennessä.

  1. Äärimmäisen nälän ja köyhyyden poistaminen
  2. Ulottaa peruskoulutus kaikille
  3. Edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja parantaa naisten asemaa
  4. Vähentää lapsikuolleisuutta
  5. Parantaa odottavien äitien terveyttä
  6. Taistella AIDSia, malariaa ja muita tauteja vastaan
  7. Taata ympäristön kestävä kehitys
  8. Luoda globaali kumppanuus kehitykseen

Kunkin tavoitteen kohdalla on linkki YK:n vuosituhattavoitteiden toteutumista seuraaville englanninkielisille MDG Monitor –sivuille.

Vuosituhattavoitteissa kiteytyvät laajemman kehitysohjelman keskeiset tavoitteet. Niitä ovat olleet määrittelemässä maailman johtajat sekä eri sidosryhmien edustajat lukuisissa YK:n kokouksissa ja konferensseissa. Vuosituhattavoitteissa ei ole kyse pelkästään äärimmäisen köyhyyden poistamisesta, vaan tavoitteet sisältävät myös koulutukseen, äitiysterveyteen, lapsikuolleisuuteen, julkiseen terveydenhuoltoon, ympäristökysymyksiin sekä luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tavoitteita.