Yksi kahdeksasta on nälkäinen

Hunger

Hunger

10.10.2012 Lähes 870 miljoonaa ihmistä, tai yksi kahdeksasta ihmisestä maailmassa, kärsii kroonisesta aliravitsemuksesta vuosina 2010-2012, todetaan Yhdistyneiden kansakuntien kolmen ruokajärjestön julkaisemassa uudessa nälkää koskevassa raportissa.

Suurin osa nälkää kärsivistä, 852 miljoonaa, asuvat kehittyvissä maissa, ja tämä määrä vastaa 15 % kyseisten maiden väestöstä. Kehittyneissä maissa aliravittuja on yhteensä 16 miljoonaa.

Nälkää näkevien määrä laski globaalisti 132 miljoonalla vuosista 1990-1992 vuosiin 2010-2012 mennessä, eli 18,6 prosentista 12,5 prosenttiin maailman väestöstä. Kehittyvissä maissa nälkää näkevien määrä putosi 23,2 prosentista 14,9 prosenttiin tehden YK:n vuosituhattavoitteen nälän puolittamisesta mahdolliseksi, jos nyt ryhdytään tarvittaviin ja sopiviin toimenpiteisiin.

Nälkää näkevien ihmisten määrä väheni vuosien 1990 ja 2007 välillä nopeammin kuin osattiin toivoa. Vuosien 2007 ja 2008 jälkeen globaali kehitys on kuitenkin hidastunut ja tasoittunut.

”Nykypäivänä maailmassa, joka on täynnä teknisiä ja taloudellisia mahdollisuuksia, on täysin sietämätöntä, että yli 100 miljoonaa alle 5-vuotiasta lasta on alipainoisia eivätkä täten kykene täyttämään inhimillistä ja sosio-ekonomista potentiaaliaan. Emme voi hyväksyä sitä, että lapsuusajan aliravitsemus aiheuttaa vuosittain yli 2,5 miljoonan lapsen kuoleman” sanoivat José Graziano da Silva, Kanayo F. Nwanze and Ertharin Cousin, FAO:n, IFAD:n ja WFP:n johtajat nälkää koskevan raportin esipuheessa.