Yksi vuosi, neljä teemaa

Photo: Flickr/CC BY-NC-SA 2.0/CIMMYT

Photo: Flickr/CC BY-NC-SA 2.0/CIMMYT

13.1.2014 – YK:n toiminta ulottuu tieteestä maatalouteen ja alueellisista kiistoista kehityskysymyksiin. Vuonna 2014 vietetään neljää kansainvälistä teemavuotta.

YK:n yleiskokous on julistanut vuodelle 2014 neljä teemaa, jotka ovat perheviljely, kristallografia, pienet kehittyvät saarivaltiot (Small Island Developing States, SIDS) ja Palestiinan kansalle osoitettava solidaarisuus.

Kansainvälinen perheviljelyn vuosi

Maailmassa on yli 500 miljoonaa perheviljelmää. Perheviljelmällä tarkoitetaan usein pientä, perheen hoitamaa maatilaa. Nämä viljelijät tuottavat merkittävän osan maailman elintarvikkeista.

Pienviljelijöillä on keskeinen rooli maailman ruokaturvan parantamisessa. Yli 70 prosenttia epävarman ruokaturvan alueilla elävistä ihmisistä elää Afrikan, Aasian, Latinalaisen Amerikan ja Lähi-idän maaseudulla. Näillä ihmisillä on usein rajalliset mahdollisuudet hyötyä luonnonvaroista, valtioiden harjoittamasta maatalouspolitiikasta ja uusimmasta teknologiasta.

Perheviljely ja pienviljelijät ovatkin avainasemassa nälänhädän hävittämisessä, ruokaturvan kehittämisessä, luonnonvarojen hallinnassa ja kestävän kehityksen saavuttamiseksi erityisesti maaseutualueilla.

 

Kansainvälinen kristallografian vuosi

Kiteisiä aineita löydetään kaikkialla luonnossa. Usein kiteet yhdistetään kiviin ja mineraaleihin, mutta kiderakenteita löytyy myös esimerkiksi lumihiutaleista tai suolakiteistä. Kristallografia on tieteenala, joka tutkii kiteisen aineen erikoispiirteitä kuten kiderakennetta.

Nykyisin kiteitä tutkitaan pääasiassa röntgensäteiden avulla. Kristallografiaa hyödynnetään monien materiaalien tuotannossa ja kehittämisessä. Tietokoneiden muistikortit, litteät televisiot ja lentokoneiden osat ovat vain muutamia esimerkkejä tuotteista, joiden valmistuksessa hyödynnetään kristallografiaa.

 

Kansainvälinen pienten kehittyvien saarivaltioiden vuosi

Pienten kehittyvien saarivaltioiden (Small Island Developing States, SIDS) termillä tarkoitetaan ryhmää valtioita, jotka kohtaavat samoja kestävään kehitykseen liittyviä haasteita. Näiden valtioiden tilanne havainnollistaa, kuinka vakava ja akuutti uhka ilmastonmuutos ihmiskunnalle on.

Monien näiden valtioiden tilanne on hälyttävä. Valtioita uhkaavat tulvat, nouseva merenpinta ja muut luonnonkatastrofit. Monet pienten saarivaltioiden asukkaat ovat joutuneet ilmastopakolaisiksi.

YK järjestää kolmannen pieniä kehittyviä saarivaltioita käsittelevän konferenssin Samoalla tänä vuonna.

 

Kansainvälinen vuosi solidaarisuuden osoittamiseksi Palestiinan kansalle

YK:n yleiskokous hyväksyi viime vuonna kuusi päätöslauselmaluonnosta Palestiinan kysymyksestä ja Lähi-idän tilanteesta. Yleiskokouksen tavoitteena oli lähettää vahva viesti Lähi-idän rauhanprosessin puolesta, kuitenkin tiedostaen erilaiset näkemykset keinoista, joilla rauhaan voidaan päästä.

Yleiskokous päätti julistaa vuoden 2014 kansainväliseksi vuodeksi solidaarisuuden osoittamiseksi Palestiinan kansalle. Palestiinan tilanteesta keskusteltaessa monet jäsenvaltiot kannattivat kahden valtion ratkaisua. Yhdysvaltojen ulkoministerin John Kerryn johtamat rauhanneuvottelut Israelin ja Palestiinan välillä jatkuvat alkavana vuonna.