YLEISKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VIESTI YK:N PÄIVÄNÄ

Tänään YK:n päivänä järjestön täyttäessä 60 vuotta meillä on syytä juhlaan ja pohdiskeluun.

Voimme olla ylpeitä YK:n saavutuksista. Sadat miljoonat ihmiset elävät turvallisemmissa ja paremmissa olosuhteissa järjestön ansiosta. YK:n päivänä voimme osoittaa kunnioituksemme kaikkia niitä kohtaan, jotka ovat työskennelleet ja työskentelevät uskollisesti järjestön palveluksessa kaikkien valtioiden ja ihmisten yhteisten etujen hyväksi.

YK:n päivänä voimme myös pysähtyä miettimään, mitä YK merkitsee meille ja kuinka voimme tehdä siitä tehokkaamman toimijan kansainvälisellä kentällä. YK on jäsenvaltioidensa yhteisen tahdon ja toiveiden ilmaus. YK on ainoa järjestö, jonka maailmanlaajuinen toiminta perustuu kansainväliselle legitimiteetille. Siksi se pystyy vastaamaan kolmeen suureen haasteeseen: kehitykseen, turvallisuuteen ja ihmisoikeuksiin.

Multilateralismi on koetuksella. Nykypäivän realiteetit muistuttavat jatkuvasti siitä, että maailmanlaajuista toimintaa ja yhteisiä ponnisteluja tarvitaan enemmän kuin koskaan ennen. Joka päivä YK osoittaa, että sen toiminnalla on merkitystä kriisialueilla ja eri puolilla maailmaa asuvien ihmisten elämässä. Nälkää näkevä lapsi, AIDS:iin sairastunut äiti, sodan tuhoama maa, luonnonkatastrofin hävittämä alue, epätoivoinen pakolainen, sorretut, syrjityt ja heikot saavat kaikki apua YK:lta.

Tänä vuonna YK on aloittanut kunnianhimoisen ja kattavan uudistusprosessin. Syyskuun huippukokous antoi uutta vauhtia ponnisteluillemme saavuttaa vuosituhattavoitteet ja valmistaa YK:ta multilateraalisen yhteistyön laaja-alaisiin haasteisiin.

Me, kansainvälisen yhteisön jäsenet voimme antaa YK:lle parhaan syntymäpäivälahjan ja muuttaa johtajiemme vuoden 2005 huippukokouksessa tekemät lupaukset  konkreettiseksi toiminnaksi kaikkien kansojen hyväksi.