Yleiskokouksessa vietetään Afrikan ja NEPAD:in viikkoa

Photo: UN Photo/Rick Bajornas

Photo: UN Photo/Rick Bajornas

21.10.2013 – Ei, NEPAD ei ole Applen uusi Ipadin lisälaite. Lyhenne tulee sanoista The African Union’s New Partnerhsip for Africa’s Development. Tällä viikolla YK:n yleiskokouksessa vietetään Afrikan ja NEPAD:in viikkoa. Mistä NEPAD:issa on kyse?

Yksinkertaistettuna, NEPAD toimii Afrikan Unionin teknisenä toimielimenä. Afrikan valtiojohtajat ja Afrikan yhtenäisyysjärjestön OAU:n hallitus perustivat NEPAD:in vuonna 2001. Järjestö pyrkii vähentämään köyhyyttä, edistämään kestävää kehitystä, ehkäisemään Afrikan marginalisoitumista ja voimaannuttamaan naisia.

Afrikan unionin edeltäjä, Afrikan yhtenäisyysjärjestö OAU perustettiin viisikymmentä vuotta sitten. Vuonna 2002 perustetun Afrikan unionin tavoitteena on edistää ”yhtenäisen, hyvinvoivan ja rauhanomaisen Afrikan asiaa.” Unioni pyrkii edistämään kansalaisyhteiskunnan osallistumista ja Afrikan asemaa dynaamisena voimana globaalilla areenalla. Tänä vuonna vietetään Afrikan unionin panafrikkalaisuuden ja Afrikan renessanssin teemavuotta.

YK:n yleiskokouksen Afrikan viikko keskittyy Afrikkalaisten kertomuksiin menneestä, nykyisestä ja tulevasta. Tarkoituksena on hyödyntää maanosan rakentavaa energiaa ja luoda kestävä kehitysagenda tulevalle vuosisadalle. Viikon aikana yleiskokouksessa järjestetään useita tapahtumia, luentoja ja muita tapahtumia aiheesta.

NEPAD:ia on kritisoitu kansalaisyhteiskunnan heikoista osallistumismahdollisuuksista ja hitaasta päätöksenteosta. Toisaalta monet kriitikot ovat muuttaneet mieltään ohjelman vakiinnuttua ja sen ohjelmien konkretisoiduttua.

YK tukee NEPAD:ia viitekehyksenä vähentää köyhyyttä ja alikehitystä Afrikan mantereella. Monet YK:n rahastot, ohjelmat ja järjestöt tukevat aktiivisesti NEPAD:in hankkeita vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi.

Lue lisää NEPAD:ista täältä.