Yleiskokous julistaa maailman vessapäivän!

Toiletday

Toiletday

24.7.2013  YK:n yleiskokous pyrkii tekemään maailmanlaajuisesta viemäröinnistä ja hygieniasta kehitysprioriteetin ja päätti eilen julistaa marraskuun 19. päivän maailman vessapäiväksi. YK kehottaa luomaan uusia käyttäytymismalleja ja poliittisia päätöksiä asiaan liittyen, niin vesihuollosta kuin ulkona ulostamisen suhteen.

Uuden päätöslauselman hyväksymisen myötä YK kehottaa jäsenmaita ja sidosryhmiä kannustamaan muutosta asiaan suhtautumisessa sekä päätösten täytäntöönpanoa lisätäkseen köyhien jätevesihuoltoa ja lopettamaan ulkona ulostamisen käytännön, joka on ”erittäin haitallista” kansanterveydelle.

”Vuosittainen päivä lisää tietoisuutta asiasta ja siitä miten tärkeää on, että jokaisen ihmisen saatavilla on hygieeninen jäte- ja vesihuolto”, sanoi YK:n apulaispääsihteeri Jan Eliasson lausunnossaan heti kokouksen päätyttyä.

Lausunnossa todetaan myös, että kansalaisyhteiskunnalla ja kansalaisjärjestöillä on tärkeä rooli tietoisuuden lisäämisessä. Siinä myös kehotetaan maita suhtautumaan vesi- ja jätehuoltoon laajemmin, sisällyttäen hygienian edistämisen, perusjätehuollon saatavuuden, viemäröinnin, jäteveden puhdistamisen ja uudelleenkäytön integroidun vesihuollon kontekstissa.

Maailman seitsemästä miljardista ihmisestä kuusi omistaa matkapuhelimen, mutta ainoastaan 4,5 miljardilla on pääsy vessoihin tai käymälöihin, mikä tarkoittaa sitä, että kaksi ja puoli miljardia ihmistä pääsääntöisesti maaseudulla elää ilman asianmukaista vesi- tai jätehuoltoa. Lisäksi 1,1 miljardia ihmistä ulostaa ulkona.

Maat jossa ulostetaan ulkona, ovat samat maat, joissa kuolee eniten alle viisivuotiaita lapsia, esiintyy aliravitsevuutta ja köyhyyttä sekä suuria tuloeroja.   

Vaikka olemme edistyneet YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa, joka kolmannella ihmisellä ei ole kunnon vessaa, sanoi Eliasson. Melkein kaksi tuhatta lasta kuolee joka päivä estettävissä oleviin ripulitauteihin. Huono hygienia sekä vedenjakelu johtavat arviolta 260 miljardin dollarin taloudellisiin tappioihin kehitysmaissa joka vuosi.