Yleiskokous keskustelee keinoista nopeuttaa YK:n vuosituhattavoitteita

YK:n yleiskokouksen järjestämässä kaksipäiväisessä erityisistunnossa keskustellaan keinoista, joilla saataisiin hallitukset ja kehitysyhteistyökumppanit vauhdittamaan vuosituhatavotteiden toteutumista vuoteen 2015 mennessä.

Koska vuosituhattavoitteet käsittävät niin monta alaa niin monessa maassa, on vuosituhattavotteille asetetuista aikarajatavoitteista jääty jälkeen. Erityisistunto huhtikuun 1. ja 2. päivänä tulee tarkastelemaan aiemmin opittua ja tulevia haasteita, sekä etsii tapoja kiihdyttää prosessia ja saada se takaisin raiteille.

Keskustelu tulee keksittymään alueille, joissa edistymistä eniten kaivataan. Näihin tavoitteisiin kuuluvat äärimmäisen köyhyyden ja nälän poistaminen, lapsikuolleisuuden vähentäminen, yleismaailmallisen peruskoulutuksen turvaamisen, äitien terveyden parantamisen, taistelu hi-virusta, malariaa ja muita vakavia sairauksia vastaan.

YK:n mukaan köyhien lukumäärä lisääntyy edelleen Saharan etelänpuoleisessa Afrikassa, mutta sen voi havaita myös maailmanlaajuisestikin. Noin 72 miljoonaa ala-asteikäistä lasta ei käy koulua. Vuosittain miljoonia lapsia kuolee ehkäistävissä oleviin sairauksiin ennen heidän viidettä ikävuottaan ja tänä vuonna yli puoli miljoonaa naista Afrikassa kuolee synnytyksestä johtuviin syihin.

Erityisistunto käydään ajankohtana, jolloin tiedämme, että vauhti on liian hidas,  sanoo Yleiskokouksen puheenjohtaja, Srgjan Kerim. Kerim on itse asettanut vuosituhattavoitteet itselleen etusijalle.

Puheenjohtaja Kerim vaatii toimintaa ja totesi, että “meidän tulee nyt osoittaa poliittista tahtoa ja tehtyjen lupasten myötä meidän tulee ryhtyä tuumasta toimeen”.

Vuosituhattavotteiden saavuttaminen on “perustavanlaatuinen testi meidän globaalista kehitysyhteistyöstä”, totesi Kerim ja tarkensi vielä, että “kumppanuuteen kuuluu, että se toimii yhteistyönä jäsenvaltioiden välillä, sisältäen myös yksityisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan ja  kansainvälisen yleisön osallistumisen.

Erityisistunto tuo yhteen YK-järjestelmän-, akateemisen maailman-, liike-elämän-, hallituksien ja järjestökentän edustajia keskustelemaan yleisestä strategisesta suunnasta kehityksen agendalla.

Tilaisuus aloitaa myös tälle vuodelle ajoittuvien kehitystapaamisten sarjan, sisältäen korkeatasoisen tapahtuman syyskuun 25. päivä, jonka on kutsunut koolle yhteisesti yleiskokouksen puheenjohtaja ja pääsihteeri
 
Yleiskokouksen tulee lähettää voimaks viesti muulle maailmale; Viesti jonka tulee inspiroida muita tänä vuonna järjestettäviä kehitykseen liittyviä konferensseja ja kokouksia, sanoo Kerim.

Huhtikuun ensimmäisen päivän aamun paneelikeskustelu tulee keskittymään äärimmäisen köyhyyden ja nälän poistamiseen. Kaksi rinnakkaista paneelia tarkastelee saavutuksia ja tarvittavia toimenpiteitä, joilla saavutetaan koulutus- ja terveystavoitteet.

Huhtikuun 1. päivänä lehdistötiedotustilaisuus on suunniteltu Srgjan Kerim ja Ted Turnerin pidettäviksi, jossa puheenjohtaja Turnerin odotetaan esittävän uusi hanke, jolla malaria saataisiin hävitettyä seuraavan sukupolven aikana.

Turner joka toimii YK:n rahaston puheenjohtajana (YK Foundation) pitää yleiskokouksen järjestämän lounastilaisuuden aikana keskustelutilaisuuden pääpuheen huhtikuun 2. Tuolloin jäsenmaat keskustelevat terveyteen, köyhyyteen ja koulutukseen liittyvistä kysymyksistä.

Tapahtumaa voi seurata suorana YK:n web-kameran kautta. www.un.org/webcast

Lisätietoja: http://www.un.org/ga/president/62/ThematicDebates/mdgthematicdebate.shtml