Yleiskokous vaatii väkivallan lopettamista Syyriassa

UN Photo

UN Photo

16.5.2013 – YK:n yleiskokous ilmaisi syvän huolensa kiihtyvästä väkivallasta Syyriassa ja hyväksyi päätöslauselman, jossa toistetaan tarve poliittiselle transitiolle maassa, sillä se edustaa ”parasta tapaa ratkaista konflikti rauhanomaisesti”.

Äänestyksessä päätöslauselma sai 107 puoltavaa ja 12 vastustavaa ääntä. 59 maata jättivät äänestämättä. Päätöslauselmassa yleiskokous ilmaisee tyrmistyksensä ”nopeasti kasvavalle uhriluvulle” Syyriassa, minkä YK arvioi olevan jo kymmenissä tuhansissa. Päätöslauselma tuomitsee Syyrian hallituksen toimesta yleistyneen raskaiden aseiden käytön ja kiinnittää huomion ”laajalle levinneeseen ja järjestelmälliseen ihmisoikeuksien ja perustavanlaatuisten vapauksien rikkomiseen”.

Yleiskokous ilmaisi tyytyväisyytensä viime vuonna perustettuun Syyrian kapinallisten ja opposition yhteenliittymään, joka voi toimia tehokkaasti poliittisen muutoksen puolesta.

Arabimaiden aloitteesta tehty päätöslauselma vaatii kansainväliseltä yhteisöltä välitöntä rahallista tukea maille, jotka vastaanottavat pakolaisia Syyriasta, jotta humanitaariseen hätään voidaan vastata. Siinä myös pyydetään YK:n sisäisistä pakolaisista vastaavalta erityisraportoijalta lausuntoa Syyrian sisäisten pakolaisten erittäin vakavasta tilanteesta 90 päivän sisällä.