Yli 160 toimitusjohtajaa tukee YK:n periaatteita naisten voimaannuttamiseksi

Women's Empowerment Principles167 yrityksen toimitusjohtajat ympäri maailmaa ovat allekirjoittaneet yksityissektorille suunnatut periaatteet naisten voimaannuttamiseksi (”Women’s Empowerment Principles – Equality Means Business”) ja julistaneet, että tasa-arvo on hyväksi liiketoiminnalle. UN Women ja Global Compact, julkaisivat listan periaatteet allekirjoittaneista toimitusjohtajista konferenssissa tasa-arvosta liiketoiminnassa (Equality Means Business: Putting Principles into Practice).

Periaatteet naisten voimaannuttamiseksi ovat periaatteita, jotka antavat yrityksille ohjeistusta naisten voimaannuttamiseksi työpaikalla, markkinoilla ja yhteisössä. YK:n tasa-arvojärjestö UN Women ja UN Global Compact ovat kehittäneet periaatteet yhdessä. Periaatteiden kehittäminen tapahtui kansainvälisen konsultaatioprosessin avulla, joka alkoi maaliskuussa 2009.

Periaatteet korostavat taloudellisia syitä edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja naisten voimaannuttamista. Ne perustuvat oikeisiin yrityskäytäntöihin ja ympäri maailmaa kerättyyn palautteeseen. Periaatteet naisten voimaannuttamiseksi tunnistavat yritysmaailman parhaat käytännöt ja yrittävät ohjata yrityksiä tähän suuntaan käsittelemällä hyvän yrityskulttuurin sukupuoliulottuvuutta, UN Global Compactia ja yritysten roolia kestävässä kehityksessä. Periaatteiden tarkoitus on olla käytännöllinen opas yrityksille ja antaa sidosryhmille, niiden joukossa hallituksille, mahdollisuuden paremmin informoituun toimintaan yritysmaailman kanssa.

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon kehui toimitusjohtajia, jotka ovat allekirjoittaneet periaatteet, avatessaan kaksipäiväisen tilaisuuden, joka muisti periaatteiden lanseerauksen ensimmäistä vuosipäivää. Hän haastoi yritysjohtajat myös tekemään enemmän: ”Kun omaksutte nämä periaatteet, liitytte suureen ja kasvavaan liikkeeseen, joka vapauttaa naisten vallan ja muuttaa maailmaa. Tämä on kriittisen tärkeää,” pääsihteeri sanoi.

Michelle Bachelet, Chilen entinen presidentti ja UN Womenin ensimmäinen johtaja, sanoi: ”Sukupuolten välinen tasa-arvo ei ole vain perustavanlaatuinen ihmisoikeus vaan sekä liikemaailman ammattilaiset että taloudelliset ja kehitysasiantuntijat ovat nyt samaa mieltä siitä, että naisten voimaannuttaminen vahvistaa taloutta ja sosiaalista kehitystä. Periaatteet naisten voimaannuttamiseksi tarjoavat työkalun tuloksiin perustuvaan kumppanuuteen yritysmaailman kanssa.”

Suomesta Mika Vehviläinen, Finnairin toimitusjohtaja, on allekirjoittanut periaatteet naisten voimaannuttamiseksi.