VN-stemming: EU-meerderheid voor staakt-het-vuren in Gaza

Met een ruime meerderheid nam de VN-Algemene Vergadering dinsdag (12 december) een resolutie aan die oproept tot een “onmiddellijk humanitair staakt-het-vuren” en de “onvoorwaardelijke vrijlating van alle gijzelaars”. In vergelijking met de vorige stemming over de situatie in Gaza toonde de EU dit keer meer eensgezindheid, ondanks enkele tegenstemmen.  

De resolutie werd aangenomen met een grote meerderheid van 153 stemmen voor, 10 tegen en 23 onthoudingen. 

Een EU-meerderheid voor de resolutie  

Twee van de 27 EU-lidstaten stemden tegen, namelijk Oostenrijk en Tsjechië. Zeventien EU-landen, dus een meerderheid, stemden voor de resolutie. De overige acht onthielden zich van stemming. 

De EU was verdeeld over het onderwerp toen de Algemene Vergadering op 27 oktober haar eerste resolutie aannam, waarin werd opgeroepen tot een “wapenstilstand” in plaats van een “staakt-het-vuren”. Toen stemden slechts acht EU-lidstaten voor, vier tegen en 15 onthielden zich van de stemming. 

Volgens ambassadeur Alexander Marshik, vertegenwoordiger van Oostenrijk bij de VN, één van de twee EU-landen die zich tegen de resolutie verzetten, is de resolutie in veel opzichten ontoereikend, vooral wat het recht van Israël betreft om de veiligheid van zijn burgers te garanderen en de terroristische groepering die verantwoordelijk is voor de gijzeling bij naam te noemen”. Een amendement voorgesteld door Oostenrijk werd verworpen. 

  

  RESOLUTIE 12 DECEMBER. Oproep tot een “humanitair staakt-het-vuren”  RESOLUTIE 27 OKTOBER. Oproep tot een “wapenstilstand”  
DUITSLAND  ONTHOUDING  ONTHOUDING 
OOSTENRIJK  TEGEN  TEGEN 
BELGIË  VOOR  VOOR 
BULGARIJE  ONTHOUDING  ONTHOUDING 
CYPRUS  VOOR  ONTHOUDING 
KROATIE  VOOR  TEGEN 
DENEMARKEN  VOOR  ONTHOUDING 
SPANJE  VOOR  VOOR 
ESTLAND  VOOR  ONTHOUDING 
FINLAND  VOOR  ONTHOUDING 
FRANKRIJK  VOOR  VOOR 
GRIEKENLAND  VOOR  ONTHOUDING 
HONGARIJE  ONTHOUDING  TEGEN 
ITALIË  ONTHOUDING  ONTHOUDING 
IERLAND  VOOR  VOOR 
LITOUWEN  ONTHOUDING  ONTHOUDING 
LETLAND  VOOR  ONTHOUDING 
LUXEMBURG  VOOR  VOOR 
MALTA  VOOR  VOOR 
NEDERLAND  ONTHOUDING  ONTHOUDING 
POLEN  VOOR  ONTHOUDING 
PORTUGAL  VOOR  VOOR 
TSJECHIË  TEGEN  TEGEN 
ROEMENIË  ONTHOUDING  ONTHOUDING 
SLOVAKIJE  ONTHOUDING  ONTHOUDING 
SLOVENIE  VOOR  VOOR 
ZWEDEN   VOOR  ONTHOUDING 

 

Meer steun bij een humanitaire crisis 

Na meer dan twee maanden van Israëlische aanvallen, die volgden op de bloedige aanslag van Hamas op 7 oktober, lijkt de onwrikbare solidariteit van bepaalde landen met de Joodse staat af te brokkelen. 

De vorige resolutie van de Algemene Vergadering werd aangenomen met 120 stemmen voor, 14 tegen en 45 onthoudingen. Dit keer was het aantal stemmen voor hoger (+33), het aantal stemmen tegen daalde met 4 en het aantal onthoudingen daalde van 45 naar 23. 

Een oorzaak voor die verschuiving is de verslechtering van de levensomstandigheden in de Gazastrook.  

Dinsdag beschreef het hoofd van de Europese diplomatie, Josep Borrell, de situatie in Gaza als ‘apocalyptisch’ en vergeleek hij de impact van de bombardementen met Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. “Helaas is het niveau van de vernietiging van gebouwen in Gaza min of meer, of zelfs erger dan de verwoesting die Duitse steden tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben geleden”, zei hij na een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU in Brussel. 

Het conflict heeft minstens 18.000 doden geëist, voornamelijk vrouwen en kinderen, volgens het ministerie van Volksgezondheid, en 1,9 miljoen mensen zijn ontheemd. VN-organisaties waarschuwden dat door de hevigere bombardementen de verdeling van humanitaire hulp in gevaar is. 

De VN-Secretaris-Generaal waarschuwde voor een “humanitaire ineenstorting“. 

António Guterres deed eerder een uitzonderlijk beroep op artikel 99 om een spoedvergadering van de Veiligheidsraad bijeen te roepen. Op 8 december verwierp de Veiligheidsraad de voorgelegde resolutie na een veto van de Verenigde Staten. De VN-baas beloofde toen dat hij “nooit zou opgeven”. 

 

Nuttige links:  

 

Meest recent