500 dage tilbage til at opfylde 2015-målene

0
450
Jessica Lea / DfID / CC BY

Jessica Lea / DfID / CC BY

18.august 2014 – I dag er der 500 dage til 2015-målene skal være opfyldt. De otte mål, der er opstillet af FN og regeringer rundt om i Verden skal håndtere nogle af verdens største problemer. Siden september 2000, da 2015 målene blev aftalt, er der sket store forbedringer. Alligevel er der meget, der skal nås inden deadlinen i slutningen af 2015.

Succeshistorier og udfordringer

Ekstrem fattigdom på globalt plan er blevet reduceret med 50 % og er faldet i langt størstedelen af verdens udviklingslande. Alligevel lever 1,2 milliarder mennesker stadig i fattigdom.

I udviklingslandene er der sket rigtig store fremskridt på uddannelsesområdet. Flere kvinder har fået adgang til uddannelser på globalt plan og kønsforskelle er herved blevet formindskede. Desværre har piger i specielt Nordafrika, Afrika syd for Sahara og Vestasien dog stadig dårlige uddannelses vilkår.

På verdensplan er dødeligheden blandt fødende kvinder faldet til halvdelen siden 1990. Ligeledes er børnedødeligheden for børn under fem år faldet med 47 % – fra 90 dødsfald per 1000 vellykkede fødsler i 1990 til 48 i 2012. På trods af fremgangen er der dog stadig et stykke vej til 2015-målsætnignen om en 66,7 % reducering i børnedødeligheden.

Malaria dødsfald på globalt plan er også faldet med cirka 26 % fra 2000 til 2010, alt imens HIV tilfælde også falder i de fleste regioner. Beklageligvis bliver 2,3 millioner mennesker dog stadig diagnoseret med HIV hvert år, hvoraf 1,6 millioner af tilfældene er i Afrika syd for Sahara.

 

 

2015 målene har gjort en forskel

 

Ved lanceringen af 2014-rapporten om 2015-målene i juli 2014 udtrykte FN’s generalsekretær sin tillid til 2015-målene og den positive udvikling som målene har ført med:

”2015-målene har vist, at vi kan gøre en betydelig forskel for almindelige menneskers liv. Rejsen vi startede i 2000 har skabt et solidt fundament som vi kan bygge videre på i fremtiden.”

Læs mere om fremskridt, der bliver gjort ift. 2015-målene rundt omkring i verden og del gerne din egen historier her.

Følg os for resten og deltag i den globale debat om 2015-målene på hashtagget #MDGmomentum.