60-året for Menneskerettighedserklæringen

0
468

60-årsdagen for FN’s universelle menneskerettighedsdeklaration

Dagen i dag markerer 60-året for FN’s Verdenserklæring om menneskerettigheder, der blev underskrevet d. 10. december 1948 i Palais de Chaillot i Paris. Eleanor Roosevelt kan tage store dele af æren for erklæringens eksistens, da hun som forkvinde for Menneskerettighedskommissionen fik realiseret de 30 artikler, der foreskriver alle folks lige rettigheder til bl.a. mad, sundhed, uddannelse samt økonomiske og sociale rettigheder. Hun udtalte dengang på FN’s Generalforsamling, at ”vi i dag står over for et stort vendepunkt, både for de Forenede Nations men også for menneskeheden generelt.”

I dag, 60 år efter, er der sket store fremskridt på området, men der er stadig lang vej endnu, før end vi kan fejre erklæringens mål over hele verden. Højkommissæren for Menneskerettigheder, Ms. Navanethem Pillay, har i sin kronik på jubilæumsdagen udtalt, at der i højeste grad er brug for en stærkere indsats verden over for at implementere gode standarder for menneskerettighederne.
”Millioner af mennesker verden over er stadigvæk ikke klar over, at de har et sæt rettigheder, som de til hver en tid kan kræve.
Deres regeringer er ansvarlige for, at dette sker. På trods af vores ivrige indsats for at udbrede viden om rettighederne i løbet af de sidste 60 år, er der stadig mange mennesker, der ikke vil få denne fejring at føle”, udtalte hun.

Adskillige internationale, regionale og nationale mekanismer er blevet dannet over de sidste mange år, og de vigtigste er Kontoret for FN’s Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR) samt Menneskerettighedskommissionen.

En webside er blevet lanceret på alle FN’s officielle sprog, hvor mere information om events, udtalelser, videoklip mm. kan findes, www.un.org/events/humanrights/2008/