Pillay tilskynder stater til at tilføre menneskerettigheder til Rio + 20

0
390

Navi Pillay opfordrer kraftigt alle FN’s medlemsstater til at sikre, at menneskerettighederne bliver grundigt integreret i diskussionerne og i det endelige resultat.Geneve 18. april 2012 – Som forhandlingerne til slutresultatet af Rio+20 konferencen nærmer sig den afgørende fase, opfordrer Navi Pillay, FN’s chef for menneskerettigheder, kraftigt alle FN’s medlemsstater til at sikre, at menneskerettighederne bliver grundigt integreret i diskussionerne og i det endelige resultat.

20 år efter Rio-erklæringen er FN’s konference om bæredygtig udvikling sat til at finde sted i juni i år. Desværre sagde Pillay i et brev sendt til FN’s medlemsstater, at udkastet til slutdokumentet ved Rio+20 konferencen ikke formår at tage ordentlig fat på menneskerettighederne.

I de seneste år er folk gået på gaderne i alle dele af verden, hvor de brændende har kæmpet for fundamentale menneskerettigheder – i mange tilfælde med store personlige risici”, sagde Pillay. ”For at Rio+20 kan blive en succes, må slutresultatet sikre, at beskyttelsen af udtrykkelige menneskerettigheder er på plads”.

Pillay advarede om, at usammenhæng mellem internationale menneskerettighedsstandarder, miljømæssige strategier og økonomiske politikker kan undergrave alle tre dele.

Strategier baseret på et smalt forsøg på at opnå økonomisk vækst uden hensyn til retfærdighed og relaterede miljømæssige, sociale og menneskerettighedsmæssige overvejelser vil både svigte i deres økonomiske målsætning og risikerer at skade planeten og menneskers fundamentale rettigheder”, sagde hun.

Højkommissæren anførte, at der var flere eksempler på projekter målrettet mod bæredygtig udvikling, som indvirker på rettigheder af allerede sårbare samfund, hvilket fører til jordløshed, hjemløshed og økonomisk fordrivelse.

“Teknokratiske processer har ekskluderet kvinder fra beslutningstagning, økonomisk og social ulighed er blevet forværret, urbefolkninger er blevet truet på deres land og levevilkår, den knappe jord til fødevaredyrkning er nogle gange blevet ledt bort til fordel for produktionen af biobrændsler, og massive infrastrukturelle projekter har resulteret i tvangsforflyttelser og omplacering af hele samfund”, sagde hun.

Simpelt sagt, deltagelse, ansvarlig, ikke-diskriminerende og bemyndigende udvikling er mere effektiv, mere retfærdig og ultimativt mere bæredygtig.

Pillay sagde, at 1992 Rio-erklæringen er blevet fejret for sin integrerede tilgang til økonomisk udvikling, social udvikling og miljømæssig beskyttelse – og fordi det var ”gennemgående indpræget af essentielle menneskerettighedsovervejelser for bæredygtig udvikling.”

Hun opfordrede alle medlemsstater til at forpligte sig til at sikre fuld sammenhæng mellem deres internationale menneskerettighedsforpligtelser og deres kræfter for at fremrykke den grønne økonomi.

Foto: UN Photo/Jean-Marc Ferré