A-Ø webstedsindeks

75 måder, hvorpå FN gør en forskel: fremmer presse- og ytringsfrihed 

FN’s 75-års jubilæum – 75 måder, hvorpå FN gør en forskel:

Ytringsfrihed er en grundlæggende menneskerettighed, som fremgår af artikel 19 i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder. Pressefrihed kan ikke alene forstås som journalisters frihed til at rapportere og kommentere. Det forudsætter også, at offentligheden har adgang til viden og information. Demokratisk selvbestemmelse, hvor folk har kontrol over egne liv, er en mangefacetteret politisk og social bevægelse, hvor ytrings- og pressefrihed er nødvendige forudsætninger. Faktuel, gennemskuelig og redelig information, der favner mangfoldigheden i synspunkter og når ud til den brede befolkning er afgørende for at klæde borgere på til at deltage aktivt i det politiske fællesskab, de er del af.

Både nye og gamle demokratier har brug for et uafhængigt, frit og mangfoldigt medielandskab, der kan holde regeringer og de magthavende i ave og dermed sikre gennemsigtig og upartisk magtudøvelse i overensstemmelse med gældende lov. Uafhængige medier fremmer demokratisk deltagelse og giver befolkninger de politiske stemmer, der i samhørighed danner grundlag for inkluderende udvikling.

UNESCO er den FN-institution med mandat til at fremme den grundlæggende ret til ytrings- og pressefrihed. For at berige offentligheder med ucensureret og kulturel mangfoldig nyhedsdækning har UNESCO bidraget til arbejdet med at udvikle og styrke medier samt støttet uafhængige aviser, dagblade, tv- og radiostationer. UNESCO fungerer derudover som vagthund for pressefrihed og journalisters sikkerhed ved at rapportere om og fordømme mord på journalister.

UNESCO har siden sin grundlæggelse i 1945 haft mandat til at ”fremme den frie udveksling af ord og billeder” og med afsæt i denne forpligtelse har UNESCO arbejdet sammen med regeringer og civilsamfund for at støtte og beskytte pressefrihed i udviklings- og transitionslande, i konfliktområder og for at sikre pressefrihed som hjørnesten i genopbygningen af lande, der har været ramt af krig og katastrofer.
Således har UNESCO bidraget til medieudviklingen i Mellemøsten, Syd- og Sydøstasien, på Balkanhalvøen og i Central- og Vestafrika

I december 1993 besluttede FN’s Generalforsamling på foranledning af UNESCO’s Generalkonference, at pressefriheden skal fejres hvert år den 3. maj på ”World Press Freedom Day”. Den 3. maj er en historisk dag, der markerer jubilæet for Windhoek-deklarationen, som i 1991 udpenslede principperne for pressefrihed og verdenssamfundets forpligtelse over for dem.

ShapingOurFuture #UN75

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19