Afghanistan: Bestikkelse er lig det dobbelte af indenlandske indtægter

0
419
Foto: Afghanistan

Foto: Afghanistan

8. februar 2013 – Ifølge en FN-undersøgelse, offentliggjort i dag, er den samlede omkostning af korruption i Afghanistan, steget til 3,9 milliarder dollars i de seneste tre år. Undersøgelsen viser, at selvom færre mennesker betaler bestikkelse, er påvirkningerne stadig ødelæggende, grundet hyppigheden af denne praksis.

I 2012 betalte halvdelen af alle afghanere bestikkelse, mens de anmodede om en offentlig ydelse, og næsten 30 procent betalte bestikkelse for at få en ydelse inden for den private sektor, viser undersøgelsen af tendenser og mønstre af korruption, udarbejdet af det højtstående kontor for tilsyn og anti-korruption (HOOAC) og FN’s kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC).

Selvom disse tal er høje, er der stadig tegn på fremskridt, eftersom 59 procent af den voksne befolkning, måtte betale mindst én bestikkelse til en offentlig embedsmand i 2009.

Hyppigheden af bestikkelse er dog steget fra 4,7 bestikkelser til 5,6 bestikkelser, pr. bestikkelsesbetaler, og de gennemsnitlige omkostninger af en bestikkelse er steget fra 158 dollars til 214 dollars – en stigning på 29 procent i faste priser.      

”Bestikkelserne afghanerne betalte i 2012, er lig det dobbelte af landets indenlandske indtægter, eller en fjerdedel af Tokyo Løftet,” sagde UNODC’s regionale repræsentant, Jean Luc Lemahieu, med henvisning til den internationale støttekonference afholdt i Japan i juli, hvor Afghanistan blev lovet 16 milliarder dollars i udviklingsstøtte over de næste fire år, på betingelse af, at regeringen mindskede korruption, inden de kunne modtage alle pengene.

”Ingen tvivler problemets alvor, kunsten er at designe den rigtige strategi, for at afhjælpe situationen,” sagde Mr. Lemahieu.

Mens korruption anses af afghanerne som en af de mest presserende udfordringer deres land står overfor, synes det i bredere omfang, at være inkorporeret i den sociale praksis, med vennetjenester og bestikkelse, værende en acceptabel del af hverdagen.

Undersøgelsen, som var baseret på et udvalg af 6700 afghanere landet over i alderen over 18 år, viste at 68 procent af de adspurgte, fandt det acceptabelt, at en lavtlønnet embedsmand supplerede sin løn, ved at tage imod mindre bestikkelse fra brugere af tjenesteydelserne. Tilsvarende fandt 67 procent af borgerne det acceptabelt, for en embedsmand at blive ansat på basis af familiebånd og netværk gennem venskaber.

I de fleste tilfælde, er bestikkelse betalt for at få bedre og hurtigere ydelser, mens bestikkelse i andre tilfælde, tilbydes for at påvirke voteringer og handlinger, såsom politiaktiviteter og retsafgørelser. Dermed undermineres retsstaten og tilliden til institutioner.

Undersøgelsen påpeger især uddannelsessektoren, som en af de mest sårbare for korruption, da procentdelen af dem der betaler bestikkelse til en lærer, er steget fra 16 procent i 2009 til 51 procent i 2012.