Alle mod Sikkerhedsrådet

0
481

GA

Oktober 2014 – Når folk fra de nordiske lande mødes i hverdagen lægger de ofte vægt på deres forskelligheder. Når landene mødes i FN-regi ses landene dog ofte som en enhed, et billede, der forstærkes af landenes fælles historie og kulturelle ligheder. Men hvor meget ligner de nordiske landes udenrigspolitik egentlig hinanden når det kommer til stykket, og landene mødes i eksempelvis FN’s generalforsamling?

I den seneste generelle debat levede de nordiske lande op til deres ry og gav i høj grad taler, der mindede om hinanden. Det samme kan dog siges om mange af de andre europæiske lande og medlemmer af NATO.

Til at begynde med startede fire ud af de fem nordiske lande deres taler med at tale om Irak, Syrien og Ukraine.
Norge lagde dog ud med at tale om klimaforandring – et emne, der kun blev berørt af Finland i allersidste sætning.

Alle fem lande talte om Irak, Syrien, Ukraine, ebola, klimaforandring, de nye bæredygtige mål efter 2015, kvinders rettigheder og Mellemøsten. Alle fem nordiske lande kritiserede ligeledes FN’s sikkerhedsråd for deres passivitet i forbindelse med Syrien og Ukraine konflikterne, men valgte ellers at fokusere på forskellige temaer:

Danmarks bidrag var det, der havde størst fokus på klimaforandring, alt imens Helle-Thorning også talte om konflikter, terrorisme og om de bæredygtige udviklingsmål efter 2015.

Finland valgte at fokusere på international fred og sikkerhed og lagde især vægt på konflikten i Ukraine, men også Irak/Syrien og post-2015 målene. Kvinders rettigheder blev nævnt i korte vendinger, alt imens klimaforandring kun blev nævnt i sidste sætning.

Island lagde også vægt på fred og sikkerhed, men talte mere end de øvrige nordiske lande om Israel/Palæstina konflikten og nævnte ligeledes kvinders rettigheder og klimaforandring. Island talte også som det eneste af de nordiske lande om verdenshavene.

Norge talte om mange forskellige emner og lagde især vægt på klimaforandringer og post-2015 mål. Norge lagde også stor vægt på menneskerettigheder og kvinders rettigheder, mens landet talte mindre om de nuværende konflikter i verden.

Sverige fokuserede ligeledes på klimaforandring, post-2015 mål, fred og sikkerhed. Sveriges nationale prioriteter var migration og flygtningepolitik, efterforskningen af mordet på Dag Hammarskjöld og kandidaturet for medlemsskabet af FN’s sikkerhedsråd.

Udvalgte citater

• Helle Thorning-Schmidt: “Nogen frygter, at grøn udvikling vil skade økonomisk vækst, men det behøver ikke at være tilfældet. Den danske økonomi er vokset med 40 % siden 1990, alt imens de totale udledninger er blevet reduceret med 20 % i samme periode.”

• Sauli Niinistö, Finlands præsident: “Et internationalt samfund baseret på regler er en forudsætning for fred og sikkerhed, for menneskerettigheder og for udvikling. Hvis vi ikke bliver ved med at beskytte dette system, vil det også stoppe med at beskytte os.”

• Gunnar Bragi Sveinsson, Islands udenrigsminister: “Denne sommer er der blevet udkæmpet en meningsløs krig mellem Israel og Gaza, hvilket har forårsaget et uacceptabelt tab af menneskeliv. Lad os sørge for at tabet af liv ikke har været forgæves og lad os sikre, at fremtiden for palæstinensiske børn bliver en fremtid uden fremmed besættelse – besættelsen af Palæstina må høre op nu.”

• Erna Solberg, Norges statsminister: “ Uddannelse for piger, er en ‘supermotorvej’ til at ende fattigdom. Hvis en skolepige kan kæmpe mod Taliban, så må verdenssamfundet som helhed være i stand til at besejre ekstremisme og terrorisme.”

• Marten Grunditz, Permanent repræsentant for Sverige ved FN: “Når et permanent medlem af Sikkerhedsrådet, der har hovedansvaret for at opretholde fred og sikkerhed, angriber et andet land uden grund, bør verdenssamfundet reagere prompte. Hvis aggression accepteres er det ikke til at sige, hvem der står for skud næste gang.

GA Helle

Relaterede artikler

Verdens ledere taler om både ondskab og håb ved FN’s generalforsamling

Uenighed i Sverige om strategien for kandidaturet til FN’s sikkerhedsråd

Verden venter i spændning på åbningen af FN’s generalforsamling