“Vi kan ikke lade som om EU’s strategi har virket”

0
435

 Flicka vid registreringscenter på Kos

25.8.2015 – “At bygge hegn, bruge tåregas og andre former for vold mod flygtninge og asylansøgere, spærre dem inde, fratage dem adgang til de mest basale fornødenheder som husly, mad og drikke, true eller nedgøre dem vil ikke stoppe migranter i at forsøge at komme til Europa.”

FN’s specialrapportør for migranters rettigheder, Francois Crépeau, opfordrer i dag EU til at oprette en rettighedsbaseret, sammenhængende og vidtfavnende migrationspolitik med mobilitet som et centralt omdrejningspunkt. ”Dette er den eneste måde, Europa kan få kontrollen over grænserne tilbage, effektivt modvirke menneskesmugling og styrke migranter,” siger han.

”Vi kan ikke lade som om, at det, som EU og dets medlemsstater aktuelt gør, virker. Migration er kommet for at blive,” understreger Francois Crépeau.

“Territorial suverænitet handler om at kontrollere grænser og at vide, hvem der kommer ind i, og hvem der forlader landet. Det har aldrig handlet om at lukke grænserne fuldstændigt for migration. Demokratiske landes grænser er som udgangspunkt skrøbelige. Man børe gøre det muligt at bevæge sig lovligt og sikkert over landegrænser for migranter og asylansøgere for at sikre en form for kontrol,” siger Crépeau.

Derfor bliver de europæiske befolkninger, ifølge eksperten, nødt til at bede deres regeringer om at tilbyde migranter og asylansøgere officielle veje ind i Europa. Såkaldte ”smarte visaer” kunne være en løsning, da de ville give migranter mulighed for at komme og søge arbejde. Hvis ikke de finder et arbejde, ville migranterne have et incitament til at forlade landet igen, hvilket ville gøre det lettere at regulere arbejdsmarkedet, forklarer eksperten.

Migranter i Calais 2

Denne form for tiltag bør dog understøttes af sanktioner imod arbejdsgivere, der udnytter ulovlig arbejdskraft fra migranter uden at betale skat (f. eks. i landbrugs- eller byggebranchen). ”Dette ville i høj grad modvirke incitamenterne til ulovlig migration og underminere markedet for menneskesmuglere og arbejdsgivere, der udnytter flygtningesituationen til egen fordel,” siger eksperten.

”Yderligere er der et åbenlyst behov i Europa for et samarbejde med andre vestlige lande om at iværksætte omfattende genbosættelsesinitiativer for omkring 1,5 til 2 millioner flygtninge fra lande som Syrien og Eritrea over de næste fem år,” siger han og understreger, at dette også ville modvirke menneskesmugling og give de europæiske lande kontrollen tilbage.

”At tale om ”strømme af flygtninge” eller “lykkeriddere” er en grov måde at underminere asylansøgeres og migranters legitime krav på menneskerettigheder ved at skabe billeder, der sætter dem i forbindelse med naturkatastofer,” siger han. ”Vi taler om mænd, kvinder, børn og endda babyer, der har stået overfor traumatiske oplever. Dette er folk som dig og mig, og ingen af os kan sige, at vi ikke ville gøre det samme, hvis vi var i deres sko.”

06 22 2012francoiscrepeau

Relevante links:

http://www.unric.org/da/tidligere-artikler/27389-unhcr-bifalder-fransk-britisk-aftale-om-calais