Bæredygtig ungdom: et budskab om håb

0
532
Youth day Article Photo 1

Youth day Article Photo 1Unge fra en lokal NGO i Ouagadougou, Burkina Faso.

12.8.2016 – Dette er dagen, hvor vi fejrer og anerkender ungdommens magt og samtidig øger kendskabet til de problemer, der berører verdens unge.
Med fokus på 2030-dagsordenens 12. mål for bæredygtig udvikling (SDG’s) er dette års tema for den Internationale Ungdomsdag: ”Vejen til 2030: Udryddelse af fattigdom og opnåelse af bæredygtigt forbrug og produktion.”
 
Fattigdom er mere end mangel på indkomst og ressourcer til at sikre et bæredygtigt livsunderhold. Fattigdoms manifestationer omfatter sult og underernæring, begrænset adgang til uddannelse og andre grundlæggende tjenester, social forskelsbehandling og – udstødelse samt manglende deltagelse i beslutningsprocesser. Økonomisk vækst skal være inklusiv for at skabe bæredygtige jobs og fremme ligeværdighed.
 
Bæredygtigt forbrug indebærer anvendelse af produkter og tjenester, der opfylder de basale behov for fællesskaber og samtidig sikrer de fremtidige generationers behov. Udvikling og fremme af individuelle valg og handlinger, som øger miljøeffektiviteten af folks forbrug og minimerer spild og forurening, er altafgørende for at opnå en retfærdig socioøkonomisk udvikling. Unge mennesker har en ledende rolle i at sikre fattigdomsbekæmpelse og opnå bæredygtig udvikling gennem bæredygtig produktion og forbrug.
 
Youth Day Article Photo UNRICUNRIC praktikanter holder de bæredygtige udviklingsmål.
 
Her på UNRIC, hvor 22 Europæiske lande er repræsenteret, har vi spurgt de unge mennesker, som arbejder for FN, hvordan de ser på ungdommens rolle ift. at adressere nutidens problemer:
 
”Udover mit arbejde her i UNRIC er jeg også involveret i Young European Leadership. En af de vigtigste projekter er organiseringen af Det Europæiske Råd, som er en konference i Bruxelles, hvor vi samler unge fra hele Europa. Med disse projekter bemyndiger vi ikke kun den unge generation, men giver dem også muligheden for at levere en fælles meddelelse og dermed udløse handling på områder, der betyder noget for vores generation.”
 
 “Unge mennesker kan og bør spille en vigtig rolle i realiseringen af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling. Eftersom unge mennesker udgør halvdelen af verdens befolkning og eftersom nutidens udfordringer direkte påvirker vores fremtidige liv, jobs og klima, kan unge mennesker fungere som kritiske agenter ift. at realisere en bæredygtig udvikling. ”De” tænker globalt og burde blive spurgt om deres meninger oftere, fordi når de udtænker løsninger på problemer, så har de fremtiden for øje – deres fremtid, og det er en meget værdifuld point-of-view.”
 
”Hvis de får en stemme og evnen til at vokse og udfolde sig, kan unge mennesker besidde en magtfuld rolle ift. at forme positive forandringer and skabe en bedre nutid og fremtid. Med deres globale viden og kundskaber kommer også ansvaret for at bidrage til at fremme en bæredygtig udvikling og lighed.”
 
”Så mange strålende, generøse og viljestærke unge mennesker bruger deres magt til at skabe forandring for det fælles bedste – frivilligt arbejde, at tale for social retfærdighed og bidrage til at opnå fri adgang til teknologi.”
 
”Hvad kan unge mennesker gøre? Et enkelt træ kan synes at være ubetydelig i en skov; men det er tilføjelsen af enkelte træer, der definerer en skov… eftersom vi har kapacitet, må vi handle for at bygge en bedre og mere forenet verden. Hvad der er vigtigt, er at vi bør være bærere og formidlere af dette budskab, som i ethvert tilfælde er et budskab om håb.”
 
__________
På denne særlige Ungdomsdag florerer mange interessante begivenheder – alt fra #SustainableYouth fotokonkurrence på Twitter (@UNYouthEnvoy, @ZeroHunger) og Instagram (@unyouthenvoy, @zerohungerchallenge) til dagens Facebook-chat kl. 14.30 CET med Ungdoms-udsending, Ahmad Alhendawi, og diskussioner med unge ledere, der finder sted i New York.
En begivenhed i Rio de Janeiro på mandag den 15. august streames live på https://www.youtube.com/c/onubrasiloficial
og https://www.facebook.com/ONUBrasil.
Du kan se og høre Ban Ki-moon adressere den Internationale Ungdomsdag her.
UNESCO udbyder flere informationer, herunder artikler og måder at tage handling på her.