A-Ø webstedsindeks

Behovet for Tolerance i en splittet verden 

16. november er FN’s Internationale Tolerancedag. Tolerance er en grundlæggende del af evnen til at leve harmonisk side om side i et globalt samfund, respektere forskellige overbevisninger og fremme gensidig forståelse. I 1995 blev UNESCO’s erklæring om principper for tolerance vedtaget for at respektere og værdsætte den rige mangfoldighed af forskellige kulturer i vores verdenssamfund.

Mennesker er i dag mere forbundet, men det betyder ikke nødvendigvis, at der er mere forståelse. Den nuværende krise i Gaza skaber splid i verden, som vi kender den. Den global intolerance er stiger. Vi må aktivt arbejde imod denne polarisering for at genskabe fred og beskytte menneskerettighederne. 

Hvad betyder global tolerance? 

Tolerance skaber harmoni i vores forskelligheder. Tolerance er respekt, accept og påskønnelse af den rige kulturdiversitet i vores verden, i vores måde at udtrykke os og vores måde at være mennesker. Dette bidrager til en kultur om fred i stedet for en om krig.

Tolerance er en aktiv tilgang og holdning, udløst af anerkendelsen af andre menneskers universelle menneskerettigheder og deres grundlæggende frihed. Under ingen omstændigheder kan tolerance bruges til at retfærdiggøre krænkelser af disse grundlæggende værdier. Tolerance er et kollektivt ansvar, der opretholder menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincipper. 

To mennesker af forskellig race holder i hånd
Foto: Unsplash / Aaron Blando Tejedor

Tolerance er en vigtig del af et globaliseret samfund i fred 

I en globaliseret verden, hvor forskellige kulturer mødes hyppigere, enten frivilligt eller på grund af flugt, er tolerance afgørende for at opretholde fred. Vi må acceptere det faktum, at mennesker naturligt er forskellige i deres udseende, situation, måden at udtrykke sig på, adfærd og værdier. Alle mennesker har ret til at leve i fred og være den som de er. 

Praksissen i at udvise tolerance betyder ikke tolerering af social uretfærdighed eller opgivelse eller en svækkelse af ens overbevisninger. For at opnå tolerance på statsniveau skal en stat håndhæve retfærdig lovgivning, lige muligheder for alle og ratificere menneskerettighedskonventionerne. Stater skal anerkende multikulturalisme. Intolerance fører til ekskludering i samfundet og hæmmer fred, udvikling og demokrati. 

Internationale konflikter øger intolerance 

Konflikten i Gaza polariserer det globale samfund og opildner til had. Over hele verden er islamofobiske og antisemitiske chikaner, angreb og hadefulde udtalelser vokset talrigt. 

FN’s højkommissær for menneskerettigheder, Volker Türk, fordømmer denne stigning i had: 

“Effekten af denne krise har været dramatisk – både på regionalt og globalt plan,” sagde Türk den 4. november. “Den har sendt chokbølger gennem alle regioner, der umenneskeliggør både palæstinensere og jøder. Vi har været vidne til en markant stigning i hadefulde ytringer, vold og diskrimination, der skaber sociale kløfter og mere polarisering, samt en forkastelse af ytringsfrihed og fredelig forsamling.” 

Antisemitisme og islamofobi repræsenterer en intolerant og fordomsfuld ideologi rettet specifikt mod de jødiske og islamiske samfund. Det er en form for diskrimination, der underminerer værdierne om lighed og respekt for alle enkeltpersoner. For at modvirke diskrimination kræver det en stærk forpligtelse til at fremme tolerance, bekæmpe fordomme og opretholde principperne om lighed og respekt for etniske og ikke-voldelige religiøse grupper.

“I takt med at spændingerne stiger og følelserne blusser op, er det loven, der skal guide os i beskyttelsen af menneskerettighederne,” udtaler Højkommissæren for Menneskerettigheder. 

“Stater skal sikre et sikkert og støttende rum for aktiv deltagelse og debat. De må ikke uberettiget begrænse deltagelse og debat eller kritiske kommentarer om konflikten eller udtryk for solidaritet med både israelere og palæstinensere.” 

Tolerance må ikke tages forgivet 

Tolerance er langt mere end passiv accept af andre. Vi er forpligtede til at handle, fordi tolerance skal læres, plejes og forsvares. Tolerance kræver statslig investering i mennesker og deres fulde potentiale gennem uddannelse, inklusion og muligheder. Dette indebærer at opbygge samfund baseret på respekt for menneskerettigheder.    

Læs mere om FN’s internationale dage her

Læs også:

Hamas er ansvarlig for civile lidelser, siger Israel ved ICJ

Gaza: Generalforsamlingen stemmer for omgående humanitær våbenhvile

Sydafrika mod Israel: Ikke engang nyfødte babyer skånes

“Had, der begynder med jøder, slutter aldrig med jøder”

 

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19